null

Płatne praktyki w Urzędzie m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logo Wiem, co jem

Rozpoczęła się rekrutacja do programu praktyk dla absolwentek i absolwentów w ramach kampanii społecznej „Wiem, co jem”.

Zapraszamy do udziału w praktyce absolwenckiej realizowanej w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st Warszawy w ramach kampanii społecznej „Wiem, co jem”.

Termin: 2 kwietnia – 28 czerwca 2024 r.

Zgłoś się na nasze praktyki, jeżeli jesteś:
• zainteresowana/y badaniami społecznymi i interesujesz się tematyką żywności i żywienia
• kontaktowa/y, zaangażowana/y i otwarta/y na nowe wyzwania
• masz świadectwo ukończenia szkoły średniej
• dyspozycyjna/y od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00
• Ponadto nie masz ukończonych 30 lat i dotychczas nie odbywałaś/łeś praktyki absolwenckiej w Urzędzie m.st. Warszawy.

Podczas praktyk będziesz:
• zbierać informacje przydatne do doskonalenia organizacji żywienia w placówkach oświatowych
• analizować zebrane dane i opracowywać wnioski
• poszerzać swoją wiedzę i przekładać ją na praktyczne działanie
• zdobywać nowe umiejętności i rozwijać kompetencje zawodowe

Co dostaniesz?
• pracę z doświadczonym zespołem praktyków
• zaświadczenie o udziale w praktyce absolwenckiej
• wynagrodzenie 3000 zł (brutto) miesięcznie

Zgłoszenie wraz z CV zawierającym własnoręcznie podpisaną poniższą klauzulę przyjmujemy na adres mailowy: wiemcojem@um.warszawa.pl do 4 marca 2024 r.

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy, w celu rekrutacji na praktykę w Urzędzie m.st. Warszawy.


Zostałem(łam) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: iod@um.warszawa.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.”