null

Płatne praktyki dla absolwentów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
grafika dekoracyjna Wiem co jem

Rozpoczęła się rekrutacja do kolejnej edycji programu praktyk dla absolwentów kierunków: dietetyka, żywienie człowieka i kierunki pokrewne.

Zapraszamy absolwentów studiów dietetycznych oraz pokrewnych na praktyki absolwenckie. Praktyki realizujmy w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st Warszawy w ramach kampanii społecznej „Wiem, co jem”. 

Termin: 17 stycznia – 15 kwietnia 2021 r.  

Zgłoś się na nasze praktyki, jeżeli jesteś: 

 • zainteresowana/y pracą edukatora żywieniowego  
 • chętna/y do pracy z dziećmi i młodzieżą 
 • kontaktowa/y, zaangażowana/y i otwarta/y na nowe wyzwania
 • absolwentem studiów magisterskich lub licencjackich
 • dyspozycyjny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
 • Ponadto nie masz skończonych 30 lat i dotychczas nie odbywałaś/łeś praktyki absolwenckiej w Urzędzie m.st. Warszawy. 

Podczas praktyk będziesz: 

 • prowadzić warsztaty o zdrowym stylu życia dla uczniów warszawskich szkół podstawowych 
 • realizować warsztaty kulinarne dla dzieci i dorosłych
 • poszerzać swoją wiedzę i przekładać ją na praktyczne działanie
 • zdobywać nowe umiejętności i rozwijać się zawodowo
 • pracować w młodym i zaangażowanym zespole 

Co dostaniesz? 

 • szkolenia 
 • możliwość doskonalenia warsztatowych metod pracy z dziećmi
 • pracę z doświadczonym zespołem praktyków 
 • zaświadczenie o udziale w projekcie 
 • wynagrodzenie 2200 zł (brutto) miesięcznie  

Zgłoszenie wraz z CV zawierającym zamieszczoną poniżej, podpisaną własnoręcznie klauzulę przyjmujemy na adres mailowy: wiemcojem@um.warszawa.pl do 13.12.2021 r.

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy, w celu rekrutacji na praktykę w Urzędzie m.st. Warszawy. 

Zostałem(łam) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: iod@um.warszawa.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.”