null

Płatne praktyki dla absolwentów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logo kampanii Wiem, co jem

Rozpoczęła się rekrutacja do kolejnej edycji programu praktyk dla absolwentów kierunków: dietetyka, żywienie człowieka i pedagogika.

Na czym polegają praktyki?

Praktyki obejmują prowadzenie cyklu trzech warsztatów o zdrowym stylu życia dla uczniów warszawskich szkół podstawowych, w tym warsztatu o zasadach prawidłowego żywienia (I), warsztatu o śniadaniach (II) oraz warsztatu o aktywności ruchowej (III).  

Termin praktyki: 1 lutego - 30 kwietnia 2020 r.
 

Co oferujemy?

  • Szkolenia
  • Gotowe scenariusze i materiały dydaktyczne
  • Możliwość doskonalenia warsztatowych metod pracy z dziećmi
  • Zaświadczenie o udziale w projekcie
  • Wynagrodzenie 1500 zł (brutto) miesięcznie 
     

Czego oczekujemy?

  • Dyspozycyjności 8 godzin dziennie: pn.-pt. w godz. 8.00 - 16.00
  • Zaangażowania i sumienności

 

Wymagania

W praktykach absolwenckich mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 30 lat i dotychczas nie odbywały praktyki absolwenckiej w Urzędzie m.st. Warszawy.

Zgłoszenie wraz z CV zawierającym zamieszczoną poniżej, podpisaną własnoręcznie klauzulę przyjmujemy na adres mailowy: wiemcojem@um.warszawa.pl

  

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy, w celu rekrutacji na praktykę w Urzędzie m.st. Warszawy.

Zostałem(łam) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: iod@um.warszawa.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.