null

Parametry badania jakości wody w placówkach oświatowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Szklanka z wodą

Wykaz parametrów badania jakości wody w placówkach oświatowych, które deklarują montaż źródełka w ramach kampanii "Wiem, co jem".

Informacja skierowana jest wyłącznie do szkół, które przystąpią do programu ,,Wiem co jem” i są zaopatrywane w wodę przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Zgodnie z zakresem opisanym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dn. 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017, poz. 2294) oraz wytyczne Narodowego Instytutu Zdrowia - PZH zawarte w opracowaniu pt. "Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych - bezpieczne formy i zalecenia higieniczno-sanitarne", powinny być badane następujące parametry:

 • Escherichia coli
 • Bakterie grupy coli
 • Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22 o
 • Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 36 o C
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Barwa
 • Mętność
 • Smak
 • Zapach
 • Stężenie jonów wodoru pH
 • Przewodność
 • Glin
 • Żelazo