null

Lista grup produktów spożywczych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logo kampanii Wiem, co jem

Lista grup produktów spożywczych zalecanych do sprzedaży uczniom w szkołach - opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r.

Na liście znajdują się 23 grupy produktów spożywczych, do których załączone są wskazówki oraz komentarze mające na celu ułatwienie ich wyboru w trakcie zakupu przez osoby odpowiedzialne za żywienie w szkołach (w tym ajentom sklepików, bufetów oraz stołówek).

Lista powstała w oparciu o wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jekie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodziezy w tych jednostkach (Dz. U. 2016 r. poz. 1154).

Załączniki: