null

Książeczka "Wiem, co jem, zasady prawidłowego żywienia dla dzieci"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logo kampanii Wiem, co jem

Dla popularyzacji zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci, i ułatwienia realizacji tych treści przez nauczycieli opracowaliśmy publikację pt. „Wiem, co jem, zasady prawidłowego żywienia dla dzieci”. Książeczka jest adresowana do uczniów I etapu edukacyjnego w wieku 6-9 lat, a więc dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych.

Niniejsze opracowanie zawiera podstawowe zasady żywienia, które dzieci kolejno poznają w trakcie wykonywania poszczególnych zadań. Zamieszczony materiał jest bardzo zróżnicowany jakościowo. Prezentowane ćwiczenia nadają się do realizacji zarówno w procesie dydaktycznym, jak również podczas zajęć świetlicowych.

Treści opracowania mogą być wykorzystane w całości lub fragmentami. Nauczyciel może dokonywać wyboru ćwiczeń, zgodnie z realizowanym programem nauczania. Proponowane zadania dają się łatwo wkomponowywać w scenariusze codziennych zajęć dydaktycznych. Mogą być także podsumowaniem cyklu zajęć i stanowić bazę do rozmów i dyskusji na temat prawidłowego odżywiania. Zadania prezentują różny poziom trudności. Młodsze dzieci mogą uzupełniać ćwiczenia w szkole z pomocą nauczyciela, natomiast w domu – pod opieką rodzeństwa lub innych osób dorosłych. Starsi uczniowie powinni pracować samodzielnie.

Założyliśmy, że co roku publikację przekazujemy wszystkim uczniom klas drugich warszawskich szkół podstawowych. Dla pozostałych zainteresowanych uczniów i pedagogów publikacja jest dostępna w pliku PDF. Dotychczasowy nakład to 130 000 egzemplarzy.

Przekazując Państwu to opracowanie, mamy nadzieję, że będzie ono inspiracją i w znacznym stopniu ułatwi realizację zagadnień związanych z edukacją zdrowotną najmłodszych, a dzieciom dostarczy nie tylko wiedzy, ale – przede wszystkim, wiele radości.

Aktualizacja 10.08.2019 r.

Załączniki: