null

Koalicja kampanii Wiem, co jem

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Spotkanie osób z Koalicji Wiem, co jem

Realizacja należnych dzieciom praw do prawidłowego żywienia to wspólne zadanie rodziców, placówek oświatowych i samorządu.

21 października po raz pierwszy spotkali się partnerzy chętni do zbudowania Koalicji kampanii Wiem, co jem. W licznym gronie debatowali przedstawiciele sektora prywatnego, samorządowego, sektora nauki i sektora pozarządowego.

Najważniejsze postulaty to przekazanie narzędzi dyrektorom przedszkoli i szkół, ciągła edukacja w zakresie organizacji żywienia oraz przełamanie mentalnych barier opóźniających wprowadzenie zmian zgodnie z zaleceniami.

Uczestnicy spotkania są przekonani, że w każdym przedszkolu i w każdej szkole jest choć jeden rodzic, któremu bliskie są zasady prawidłowego żywienia i który może wesprzeć zmiany w swojej szkole. Istotną rolę w realizacji zaleceń prawidłowego żywienia odgrywają Rady Rodziców. Za nawyki żywieniowe dzieci odpowiadają rodzice i to oni powinni współtworzyć klimat wokół organizacji żywienia w szkole. Wartości przekazywane w szkole i w domu powinny być spójne.

Wprowadzenie zmian wymaga bowiem współpracy osób z wielu dziedzin: edukacji, pomocy społecznej, wychowania fizycznego i sportu oraz polityki zdrowotnej. Rozmawiano o konieczności przeprowadzenia kampanii społecznej oraz stosowania nieformalnych metod promocji zaleceń. Były też śmiałe wypowiedzi, że to nie jest kampania, ale ruch społeczny.

Dużo czasu zajęło omawianie możliwości udostępnienia źródełek z bezpłatną wodą do picia dla dzieci w każdej szkole. Woda jest dobrym produktem i argumentem dla dziecka i rodziców. Woda często gości też na wycieczkach, dodatkowych zajęciach. Goście wskazywali na brak informacji,  o tym jak prowadzić edukację kulinarną na lekcjach, w szkołach.

Partnerzy przyszłej Koalicji kampanii Wiem, co jem przygotowują obecnie oferty dla przedszkoli i szkół, które zostaną zebrane w mapę ofert na stronie wiemcojem.um.warszawa.pl i będą zaprezentowane dyrektorom. Oferty zostaną podzielone na obszary: edukacja, warsztaty kulinarne, organizacja żywienia, porady dietetyczne i aktywność sportowa.

Pomimo, że trwają prace nad rozporządzeniem zgodnie ze zmianami do Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, dyrektorzy szkół i rodzice nie muszą czekać na wejście w życie rozporządzenia. Osoby, które rozumieją zalecenia mogą działać już dziś.

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie spotkaniem i udział w Koalicji kampanii Wiem, co jem. Kolejne spotkanie pod koniec drugiego kwartału 2015 roku.