null

Jakość wody z Zakładów Wodociągowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zalew Zegrzyński

Jakość nie zna kompromisów. Woda badana jest na każdym etapie uzdatniania. Jak wygląda ten proces i skąd pobierana jest woda do warszawskich kranów?

Dla Warszawy są dwa niezależne źródła wody: Wisła – woda pobierana jest spod dna za pomocą ujęć infiltracyjnych (infiltracja trwa 30 godzin) i jezioro Zegrzyńskie – zasilane wodami Narwi i Bugu. Następnie woda jest uzdatniana w dwóch zakładach: Zakładzie Centralnym oraz Zakładzie Północnym.

Podczas uzdatniania w Zakładach Wodociągowych woda przechodzi wiele procesów:

  1. Napowietrzanie - ułatwia usuwanie z wody żelaza i manganu.
  2. Sedymentacja - zawiesiny i zanieczyszczenia cięższe od wody opadaja na dno zbiornika.
  3. Koagulacja i flokulacja - podczas tego procesu usuwane są cząstki trudno opadające, które wpływają na mętność i barwę wody.
  4. Korekta pH - jest konieczna po procesie koagulacji w celu zoptymalizowania odczynu wody.
  5. Filtracja pospieszna. Filtracja to proces usuwania zawiesin oraz żelaza i manganu w złożu filtracyjnym. Filtracja pospieszna odznacza sie szybkim tempem przechodzenia wody przez złoże filtracyjne z prędkością do 7 m/h.
  6. Ozonowanie - proces z zastosowaniem ozonu, który jest silnym utleniaczem. Przygotowuje wodę do sorpcji na węglu aktywnym w celu usunięcia związków organicznych wpływających na barwę, zapach i smak.
  7. Sorpcja na węglu aktywnym - służy do usuwania rozpuszczonych związków organicznych. Węgiel aktywny obniża zwartość zanieczyszczeń wpływających na barwę, smak i zapach wody.
  8. Okresowe natlenianie - zapewnia odpowiednie stężenie tlenu w wodzie niezbędnego do późniejszych procesów, jakie zachodzą w filtrach powolnych.
  9. Filtracja powolna - w drodze procesów biochemicznych następuje stabilizacja chemiczna i biologiczna wody. Cechą charakterystyczną jest mała prędkość wynosząca ok. 0,1 m/h.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. (MPWiK) dostarcza zimną wodę, która pod względem bakteriologicznym, fizykochemicznym, radiologicznym i organoleptycznym spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1989).


Woda badana jest na każdym etapie uzdatniania oraz w sieci miejskiej przez akredytowane laboratorium i urządzenia online. Kontrolowane są parametry produkowanej wody, które muszą być zgodne z restrykcyjnymi normami krajowymi i europejskimi.

Zanim woda trafi do kranu jest uzdatniana. Proces uzdatniania trwa ok. 24 godzin. Czysta i bezpieczna woda wprowadzana jest do budynku.

Możesz sprawdzać wyniki badania jakości wody w wybranym rejonie Warszawy, publikowane co miesiąc przez MPWiK.