null

Jak zachować dobrą jakość wody w kranie?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zestaw do badania jakości wody

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. odpowiada za jakość wody do tzw. głównego zaworu. Co należy robić, aby woda zachowała swą dobrą jakość w instalacji wewnętrznej budynku i mogła być bezpiecznie pita bez przegotowania?

Za jakość wody w wewnętrznej instalacji wodnej odpowiada zarządca/administrator budynku, w przypadku placówki oświatowej jej dyrektor:

  • Pamiętaj, żeby instalacja wodna była wykonana z bezpiecznych dla zdrowia materiałów z atestami.
  • Dokonuj regularnych przeglądów sieci wodociągowej znajdującej się wewnątrz budynku.
  • Regularnie czyść i dezynfekuj krany i ich zakończenia (sitka, perlatory).

Przed udostępnieniem wody kranowej do bezpośredniego spożycia, dyrektor placówki oświatowej zleca wykonanie badania jakości wody. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku badania wody udostępnia wodę do picia (bez przegotowania, czy filtrowania). Badanie wody należy powtarzać cyklicznie, np. po wakacjach jeśli była przerwa w użytkowaniu. Więcej informacji znajduje się w prezentacji Głównego Technologa ds. Wody MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

O wpływie instalacji wewnętrznych na jakość wody w kranie można przeczytać w artykule Głównego Technologa ds. Wody MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Należy pamiętać, że tylko zimna woda jest wodą pitną. Warszawska kranówka jest wodą średniozmineralizowaną. W każdym litrze wody z kranu zawartych jest 583 mg substancji mineralnych, w tym: 10,1 mg magnezu i 66 mg wapnia. Przegotowanie wody powoduje wytrącenie w postaci osadu m.in. związków wapnia i magnezu, co pozbawia ją części cennych składniów mineralnych. Picie wody miękkiej (nie zawierającej lub z niewielką ilością składników mineralnych) przez dłuższy czas może stać się przyczyną dolegliwości zdrowotnych.

Załączniki: