null

Informacja Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca udostępnienia wody w szkołach

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Woda, która spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie wymaga dodatkowych zezwoleń organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej aby spożywać ją bezpośrednio z kranu.

Woda, która spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1989) nie wymaga dodatkowych zezwoleń organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej aby spożywać ją bezpośrednio z kranu.

Przedsiębiorstwa wodociągowe odpowiadają za jakość wody w sieci tylko do zaworu głównego w budynku. Czysta i bezpieczna woda wprowadzana do budynku może ulec wtórnemu zanieczyszczeniu w kontakcie z materiałami złej jakości, z których wykonana została wewnętrzna sieć wodna lub z zanieczyszczeniami obecnymi w instalacji.

Za jakość wody w wewnętrznej instalacji wodnej odpowiada dyrektor placówki oświatowej. Bardzo istotne jest, żeby osoby odpowiedzialne przed udostępnieniem wody kranowej do bezpośredniego spożywania dokonały przeglądu stanu wewnętrznej instalacji wodnej w budynku oraz zleciły wykonanie badania jakości wody z punktów, z których woda będzie spożywana. Czynności te należy powtarzać cyklicznie w zakresie określonym w załączniku nr 5 do w. w. Rozporządzenia oraz ustaloną przez dyrektora dobrą praktyką higieniczną dla każdego budynku.

Brak jest uregulowań prawnych, które określałyby lokalizację punktów do bezpośredniego spożywania wody z kranu. W wyznaczeniu lokalizacji punktów do bezpośredniego spożywania wody z kranu należy brać pod uwagę możliwość zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych.