null

II Śniadanie ważna "lekcja" w planie dnia ucznia

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grupa nastolatków w szkolnej kafejce

Wraz z rozpoczęciem nauki w szkole następuje pogorszenie sposobu żywienia się dzieci i młodzieży. Zjawisko to nasila się z wiekiem. Wynika to z planu zajęć w szkole, jak również częściowego usamodzielnienia się dzieci, które coraz częściej same decydują o wyborze żywności i sposobie żywienia, niewiele wiedząc o potrzebach organizmu i skutkach nieprawidłowego żywienia.

Szkoła często nie zapewnia uczniom możliwości zjedzenia drugiego śniadania na przerwie śniadaniowej, a w asortymencie sklepików szkolnych nie ma produktów śniadaniowych, takich jak: kanapki, jogurty, sałatki itp. Tymczasem nawet najbardziej obfite pierwsze śniadanie zjedzone w domu nie zaspokaja potrzeb młodego organizmu na cały czas pobytu w szkole. Ten zapas energii wystarcza jedynie na 2,5 – 3 godziny.

Uczucie głodu obniża zdolność koncentracji uwagi, aktywność ucznia, pogarsza jego nastrój i samopoczucie. Głód zwiększa również drażliwość dzieci i młodzieży, co prowadzi często do konfliktów z rówieśnikami, a czasami również z nauczycielami. Jest to związane między innymi z obniżeniem stężenia glukozy we krwi, szczególnie niezbędnej dla pracy mózgu. Ponadto, stwierdzono, iż uczniowie, którzy nie spożywali posiłków w szkole, częściej odczuwali osłabienie, rozdrażnienie,  gorzej wywiązywali się ze swoich obowiązków aniżeli uczniowie regularnie spożywający posiłki w szkole. Dowodzi to i jednocześnie wyjaśnia, jak ważny i niezbędny jest posiłek zjedzony w szkole. Wyrównuje on straty energii, uzupełnia zasób składników pokarmowych, regeneruje siły i przywraca aktywność intelektualną ucznia. Nie zapominajmy więc, że atrakcyjne smakowo i pełnowartościowe pod względem wartości odżywczych i energii śniadanie, to ważna „lekcja” w planie dnia ucznia.

Dlatego też dyrektor szkoły powinien zorganizować przerwę śniadaniową trwającą 15-20 minut, najlepiej po drugiej godzinie lekcyjnej, aby odstęp pomiędzy I i II śniadaniem nie był dłuższy niż 3-3,5 godziny. Ze względu na walory zdrowotne i edukacyjne, ale przede wszystkim zachowanie bezpieczeństwa, szkoła powinna stworzyć odpowiednie warunki do spożywania II śniadań. Istotne jest, aby uczniowie jedli śniadanie w spokoju, na siedząco w sali lekcyjnej lub w stołówce, najlepiej wspólnie z nauczycielem. Przed posiłkiem uczniowie powinni mieć możliwość umycia rąk, a po posiłku – zębów. Wspólne spożywanie posiłków sprzyja budowaniu relacji i pogłębianiu więzi z rówieśnikami. Nauczyciel natomiast ma okazję do prowadzenia edukacji żywieniowej w praktyce (jak powinno wyglądać prawidłowe śniadanie) oraz identyfikowania uczniów w trudniejszej sytuacji materialnej. Uczniowie ci mogliby otrzymać wsparcie ze strony dyrektora szkoły, któremu zaleca* się w ramach dożywiania zapewnienie pełnego wyżywienia, a więc śniadania, obiadu i podwieczorku uczniom w szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

Ważne jest również, aby uczniowie mieli możliwość zakupu posiłku śniadaniowego w szkole, np. w kuchni szkolnej, sklepiku lub bufecie. Czy produkty śniadaniowe będą dostępne na terenie szkoły zależy od nas – rodziców i dyrekcji szkoły. Dobre przykłady pokazują, że jest to możliwe i dostosowane do potrzeb dzieci, a wiele szkół już wypracowało swoje rozwiązania.

* Zarządzenie nr 6244/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 czerwca 2014 r.