Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Dowiedz się więcej

Doradztwo metodyczne Doradcy, oferta i zapisy
Centrum Zasobów YLRC(otwiera się w nowej karcie) Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego.
Wspomaganie Warszawski Model Wspomagania
Pracownia Przyrodnicza Wsparcie nauczycielskich pracowni przyrodniczych
Akademia Dyrektora Wsparcie dyrektora
Akademia Wychowawcy Wsparcie wychowawcy
Pomoc p-p Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Publikacje WCIES Zbiór materiałów własnych
Dzieci cudzoziemskie Wsparcie dzieci cudzoziemskich
Eduwarszawa.pl Platforma edukacyjna Office365
Współpraca Projekty międzynarodowe i UE
Doradztwo zawodowe Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego
SPK Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne
Dla uzdolnionych Wspieranie uzdolnionych

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • LUT
  22

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty/specjalistki ds. organizacyjnych

  Ogłoszenie o naborze nr 2/2024 dyrektora Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń z 21 lutego 2024 r.

 • LUT
  09

  Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych

  Na stanowisku doradcy metodycznego może być zatrudniony nauczyciel posiadający: kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia określone w § 3.1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.2020.1289 ze zm.); stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego; co najmniej dobrą ocenę pracy; umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej; udokumentowane osiągnięcia zawodowe; kompetencje interpersonalne, społeczne, komunikacyjne. Szukamy nauczycieli następujących przedmiotów: biologia ( szkoła ponadpodstawowa) biologia (szkoła podstawowa) biznes i zarządzanie chemia (szkoła ponadpodstawowa) edukacja interdyscyplinarna edukacja kulturalna fizyka (szkoła podstawowa) fizyka (szkoła ponadpodstawowa) geografia (szkoła podstawowa) geografia (szkoła ponadpodstawowa) historia (szkoła podstawowa) historia i teraźniejszość język angielski (szkoła ponadpodstawowa) język angielski (podstawowa) język niemiecki ( wszystkie etapy) języki romańskie ( wszystkie etapy) język polski (szkoła podstawowa) język polski (szkoła ponadpodstawowa) język rosyjski ( wszystkie etapy) matematyka (szkoła podstawowa) matematyka (szkoła ponadpodstawowa) oligofrenopedagog pedagog szkolny psycholog szkolny pedagog specjalny przedmioty zawodowe doradztwo zawodowe wychowanie do życia w rodzinie ( wszystkie etapy) biblioteka szkolna wychowanie przedszkolne edukacja wczesnoszkolna pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Dokumenty należy przesłać pocztą do dnia 29 lutego 2024 roku (decyduje data wpływu). Pełna treść ogłoszenia – na stronie MKO. Dokumenty należy pobrać ze strony mko.waw.pl

 • STY
  29

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Specjalista/specjalistka ds. koordynacji procesu kompleksowego wspomagania placówek oświatowych – Warszawski Animator Wspomagania

  Ogłoszenie o naborze nr 1/2024 dyrektora Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń z 29 stycznia 2024 r.

 • STY
  03

  Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

  Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

 • STY
  02

  Platforma zakupowa

  Platforma zakupowa WCIES

Wyświetlanie 1 - 5 z 7 rezultatów.