Zeszyty "Szkoła przyjazna prawom człowieka"

 

„Jak radzić sobie z przemocą i dyskryminacją w szkole”

 publikacja do pobrania (plik pdf)


„Prawa człowieka w szkole” 

publikacja do pobrania (plik pdf)


„Diagnoza zachowań związanych z przemocą w szkole z perspektywy uczennic i uczniów”

publikacja do pobrania (plik pdf)


„Łańcuch dyskryminacji i przemoc w szkole” 

publikacja do pobrania (plik pdf)


„Reagowanie na przemoc rówieśniczą” 

publikacja do pobrania (plik pdf)


„Świat bez przemocy” cz.1 

 publikacja do pobrania (plik pdf)


„Świat bez przemocy” cz.2 

 publikacja do pobrania (plik pdf)


„Współpraca z rodzicami”

publikacja do pobrania (plik pdf)


„Trudne zachowania uczennic i uczniów podczas lekcji i złe relacje w klasie – propozycje rozwiązań wychowawczych”

 publikacja do pobrania (plik pdf)


„Budowanie relacji. Materiały do pracy zdalnej z uczennicami i uczniami” 

publikacja do pobrania (plik pdf)


„Jak radzić sobie z bullyingiem i dyskryminacją w szkole. Vademecum dla uczennic i uczniów” 

 publikacja do pobrania (plik pdf)