WARS i SAWA

Znak graficzny projektu. Napis WARS i SAWA

Certyfikaty WARS i SAWA są przyznawane warszawskim szkołom, które osiągnęły pożądany standard opieki nad uczniami uzdolnionymi. Placówki z certyfikatem, tworzą warszawską sieć szkół wspierających uzdolnionych.

Samorządowy projekt WARS i SAWA realizowany jest od 2009 roku przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, przy partnerskim zaangażowaniu Centrum Nauki Kopernik (CNK).

Szkoły z sieci mają możliwość wymiany doświadczeń m.in. podczas tematycznych warsztatów organizowanych w samorządowej placówce doskonalenia nauczycieli – Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) oraz cyklicznych spotkań, np. Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY czy Letnie seminarium dla nauczycieli WARSA i SAWY. 

WARS i SAWA ma charakter procesualny – przyznanie certyfikatu to nie koniec, a dopiero początek doskonalenia szkoły w obszarze wsparcia uzdolnionych. Dokument jest przyznawany na cztery lata, a po upływie tego terminu szkoły mogą się ubiegać o jego przedłużenie, przedstawiając wyniki ewaluacji z dotychczasowej realizacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych.


Do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych w bieżącym roku szkolnym 2021/2022 należy 190 publicznych i niepublicznych szkół, posiadających aktualny status Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, potwierdzającego osiągnięcie przez szkołę określonego, pożądanego standardu pracy w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych (lista w załączniku).

Procedura uzyskania certyfikatu WARS i SAWA


Relacja z  „Letniego seminarium dla nauczycieli WARSA i SAWY” 

https://we.tl/t-R5bwuVohM9


XIII edycja projektu WARS i SAWA

Zapraszamy do aplikowania o Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA i przystąpienia do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych. 

Harmonogram:

  • do 20 stycznia 2022 r. – zgłoszenie udziału kolejnych szkół, które dotąd nie uczestniczyły w projekcie WARS i SAWA.

Przekazanie zgłoszenia stanowi pierwszy element procedury certyfikacyjnej, określonej zarządzeniem nr 297/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z 27 lutego 2019 r.
Dokumenty należy wypełnić w systemie ankietowym Biura Edukacji.
Zainteresowana szkoła niepubliczna wypełnia zgłoszenie po utworzeniu dla niej konta w systemie przez Biuro Edukacji i przyznaniu danych dostępowych (kontakt: ankiety@edu.um.warszawa.pl).

W związku z obecną sytuacją epidemiczną, możliwe jest złożenie wyłącznie podpisanego skanu zgłoszenia, za pośrednictwem systemu ankietowego BE.

  • luty/marzec 2022 r. – wyłonienie szkolnego zespołu wspierania uzdolnionych. Udział przedstawicieli szkoły w cyklu szkoleń i konsultacji we WCIES, przygotowujących do opracowania szkolnego programu wspierania uzdolnionych. Szczegółowy terminarz w załączniku.
  • do 25 kwietnia 2022 r. – złożenie wniosku wraz ze szkolnym programem wspierania uzdolnionych.


sala widowiskowa, na scenie mówiący mężczyzna, na widowni publiczność

fot. Zespół Szkół Fototechnicznych w Warszawie

Zgodnie z regulaminem, od 2017 r. Certyfikat przyznawany jest na czteroletni okres realizacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych. Po upływie tego okresu szkoły mogą ubiegać się o jego bezterminowe przedłużenie, składając wyciąg z systematycznie prowadzonej w szkole wewnętrznej ewaluacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych.

W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 Certyfikat bezterminowy posiadają 158 szkoły.


Relacja z XII gali wręczenia Certyfikatów WARS i SAWA i Honorowych Wyróżnień „Szkoła z pomysłem” Prezydenta m.st. Warszawy | 20.09.2021 r.

Wirtualna gala wręczenia Certyfikatów WARS i SAWA oraz Honorowych Wyróżnień "Szkoła z pomysłem" | 24.11.2020 r.

 

Załączniki: