Wyniki wyszukiwania w serwisie WCIES - Aktualności

 • Artykuł

  Warszawski System Doradztwa Zawodowego

 • Artykuł

  Szkolenie dla przedstawicieli placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (realizatorzy Programu WARS i SAWA) odpowiedzialnych za ewaluację szkolnego programu wspierania uzdolnionych, do udziału w zdalnym kursie doskonalącym. Celem kursu jest poznanie poszczególnych etapów procesu ewaluacji programu edukacyjnego i przygotowanie uczestników do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej 4-letniego programu wspierania uzdolnionych. Kurs obejmuje 28 godziny dydaktyczne,...

 • Artykuł

  Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, Best Film, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Entropia Słowa zapraszają dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców młodzieży, pedagogów szkolnych oraz animatorów kultury oraz uczniów (młodzież 16+) na specjalny przedpremierowy pokaz edukacyjny filmu „Obłoki śmierci – Bolimów 1915”. 3 listopada (środa) 2021 r. o godz. 15:00 w siedzibie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej im. KEN - UL. JEZUICKA 4, WARSZAWA Scenariusz wydarzenia: 15:00...

 • Artykuł

  Zapraszamy przedstawicieli placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (realizatorzy Programu WARS i SAWA) odpowiedzialnych za ewaluację szkolnego programu wspierania uzdolnionych, do udziału w zdalnym kursie doskonalącym.

 • Artykuł

  „Kreatywne biesiady u WARSA I SAWY” to cykliczne spotkania poświęcone wymianie doświadczeń między szkołami wyróżnionymi Certyfikatem Prezydenta m. st. Warszawy WARS i SAWA, szkołami tworzącymi optymalne warunki do rozwijania talentów, uzdolnień i zainteresowań uczniów.