Wyniki wyszukiwania w serwisie WCIES

 • Artykuł

  Towarzystwo Kultury Języka, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Instytut Języka Polskiego UW oraz Fundacja Języka Polskiego serdecznie zapraszają na konferencję językoznawczo-literaturoznawczą "Prawda, kłamstwo, przemilczenie w literaturze pięknej i wybranych tekstach kultury”, która odbędzie się w dniach 16-17 września 2022 r. na Uniwersytecie Warszawskim ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

 • Artykuł

  Serdecznie zapraszamy nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie na cykl szkoleń, które pomogą usystematyzować zdobytą na studiach wiedzę oraz uzupełnią ją o zasób praktycznych umiejętności, poszerzą wachlarz stosowanych przez nauczyciela metod (ćwiczeń, gier, zabaw i zadań). Wszystkie treści tego cyklu odnoszą się wprost do zapisów i zaleceń podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej.

 • Artykuł

  Warszawskie Centrum Edukacji i Innowacji Społecznych i Szkoleń wraz z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz Regional English Language Office w Tallinie zapraszają nauczycieli języka angielskiego oraz nauczycieli uczących różnych przedmiotów w oddziałach dwujęzycznych z językiem angielskim z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii do udziału w metodycznym kursie zdalnym MOOC Camp: English for Media Literacy for Educators. Celem szkolenia jest połączenie teorii i praktyki, pokazanie sposobów...

 • Artykuł

  Około 260 warszawskich szkół kupiło sprzęt ze środków pochodzących z programu Laboratoria Przyszłości. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zaprasza na szkolenia, które pomogą w jak najlepszym wykorzystaniu zakupów.

 • Artykuł

  Wrzesień to bardzo intensywny okres. Nowe wyzwania, na które musimy być gotowi i gotowe. Dwa miesiące wakacji? Tylko nauczyciele wiedzą, co to naprawdę znaczy.