Wyniki wyszukiwania w serwisie WCIES

 • Artykuł

  Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka jest prestiżowym wyróżnieniem dla warszawskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Nagrody otrzymują instytucje poszukujące własnych, innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w kluczowych obszarach wychowania.

 • Artykuł

  Warsaw Centre for Education and Social Innovations and Trainings The biggest public Centre for in-service training of teachers and social assistance staff

 • Artykuł

  WCIES - Centre d'Innovation Socio-éducatif et de la formation de la Ville Varsovie est une institution locale pour les enseignants, il a commencé ses activités le 1er Septembre 2008.

 • Artykuł

  „Kreatywne biesiady u WARSA I SAWY” to cykliczne spotkania poświęcone wymianie doświadczeń między szkołami wyróżnionymi Certyfikatem Prezydenta m. st. Warszawy WARS i SAWA, szkołami tworzącymi optymalne warunki do rozwijania talentów, uzdolnień i zainteresowań uczniów.

 • Artykuł

  „Sztuki teatralne dla dużych i małych” Natalia Fijewska-Zdanowska (redakcja) | autorki: Agnieszka Frankiewicz, Monika Machalska, Karolina Marcjanik-Ogonek, Anna Olszewska, Katarzyna Stachiewicz, Wioletta Magdalena Witkowska | ilustracje: Justyna Bojawska | redaktor prowadzący, zdjęcia: Robert Jesionek | Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Urząd m.st. Warszawy Biuro Edukacji, Warszawa 2023 publikacja do pobrania (plik pdf) „Z ortografią za pan brat” Eugenia...

 • Artykuł

  w przygotowaniu

 • Artykuł

  Szanowni Państwo, w obecnej, tak dramatycznej sytuacji polecamy materiały informacyjne i edukacyjne, które pomogą Państwu rozmawiać z uczniami o aktualnych wydarzeniach w Ukrainie jak również będą przydane we wsparciu dzieci i młodzieży ukraińskich, którzy przebywają w Warszawie.

 • Artykuł

  Wsparcia nauczycielom pracującym z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną udzielają specjaliści z SPK przy: Zespole Szkół Specjalnych nr 38 (ul. Namysłowska 10, 03-455 Warszawa) Koordynator SPK – Andrzej Czyżewski (tel. 517 668 544, andrzejczyzewski@eduwarszawa.pl) Szkole Podstawowej Specjalnej nr 99 (ul. Bartnicza 2, 03-358 Warszawa) Koordynatorka SPK – Ewa Oraszek (eoraszek@eduwarszawa.pl) Szkole Podstawowej Specjalnej nr 244 (ul. Hafciarska 80, 04-725...

 • Artykuł

  Praca z uczniem z niepełnosprawnością wzrokową Nauczyciele pracujący z uczniami z niepełnosprawnością wzrokową otrzymują wsparcie specjalistów z SPK przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej (ul. Rzymowskiego 36, Warszawa 02-697). Koordynatorka: Anna Okrutna-Skowroń (aokrutna@eduwarszawa.pl, 883 127 083). Zapisy na konsultacje prowadzi koordynatorka SPK. Obszary wsparcia Diagnoza widzenia funkcjonalnego i następstw funkcjonalnych...

 • Artykuł

  Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne to ośrodki, w których nauczyciele i specjaliści otrzymują wsparcie w obszarach: problemy dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, problemy wychowawcze dzieci i młodzieży. Warunkiem uzyskania bezpłatnej konsultacji jest: miejsce zamieszkania na terenie Warszawy, nauka/praca w szkole na terenie Warszawy.

 • Artykuł

  Wsparcia nauczycielom pracującym z uczniami z niepełnosprawnością słuchową udzielają specjaliści z SPK przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego (ul. Łucka 17/23, 00-842 Warszawa) Koordynatorka – Urszula Sitnik (u.sitnik@oswg-wawa.edu.pl, tel. 795932480) Zapisy na konsultacje prowadzi koordynatorka SPK. Konsultacje dotyczące języka i komunikacji w pracy z osobami głuchymi i słabosłyszącymi: Anna Stopińska Marta Łempicka-Janik Agata...

 • Artykuł

  Wsparcia nauczycielom pracującym z uczniami ze spektrum autyzmu udzielają specjaliści z SPK przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 (ul. Tarchomińska 4, 03-746 Warszawa) Zapisy na konsultacje prowadzi koordynatorka SPK – Hanna Magdalena Pieńkowska (tel. 226190505, h.pienkowska@zspnr10.waw.pl) Praca dydaktyczna z uczniami z ASD dostosowanie podstawy programowej Dorota Błażejczyk-Głowacka Mateusz Głowacki organizacja zajęć Dorota Błażejczyk-Głowacka ...

 • Artykuł

  Wsparcia nauczycielom pracującym z uczniami z trudnościami wychowawczymi udzielają specjaliści z SPK przy: Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 "SOS" ( ul. Różana 22/24, 02-569 Warszawa) Koordynatorka: Agata Kalemba ( tel. 690011742, AKalemba@eduwarszawa.pl) Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4 (ul. Władysława Reymonta 16, 01-842 Warszawa). Koordynatorka: Katarzyna Grabowska (tel. 518661035, katarzyna.grabowska@mos4.pl). Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 (ul....

 • Artykuł

  Prace domowe w oczach wielu rodziców to zmora. „Nasz potomek po powrocie ze szkoły jest umęczony, jakby co najmniej wrócił z pracy w kopalni. O odrabianiu lekcji, rzecz jasna nie chce słyszeć. Po zjedzeniu obiadu chciałby mieć sjestę, najlepiej wieczną. A tu rodzice zaganiają do książek i zeszytów. No i wówczas zaczyna się walka!” „Miliony dzieci na odrabianiu lekcji spędzają czas po szkole, w której przebywają nierzadko aż 8 godzin. Co więcej, w odrabianie lekcji często zaangażowani są...

 • Artykuł

  Nauczycielska Pracownia Przyrodnicza (NPP) stanowi wsparcie w procesie dydaktycznym dla uczniów ze szkół z ograniczonym dostępem do pracowni przyrodniczych.

 • Artykuł

  Szkoła z pomysłem to samorządowy systemowy projekt, mający na celu jakościowy rozwój szkół, poprzez pobudzanie innowacyjności i kreatywności środowisk szkolnych, wyzwolenie ciekawych inicjatyw oraz integrację uczniów, nauczycieli, rodziców wokół realizowanych projektów.

 • Artykuł

  W ramach warszawskiego systemu spierania uzdolnionych WCIES wspiera szkoły i placówki w realizacji działań adresowanych do ucznia uzdolnionego, w tym zadań wynikających z realizacji projektu WARS i SAWA. W naszej ofercie znajdziecie formy doskonalenia skierowane do przedstawicieli szkół posiadających jak i ubiegających się o Certyfikat WARS i SAWA oraz do wszystkich zainteresowanych nauczycieli z warszawskich szkół.

 • Artykuł

  Rodzice mogą i powinni wspierać samorządność uczniowską. Podstawy prawne szkolnej samorządności dzieci, sposoby włączania dzieci w proces tworzenia regulaminu SU, sprawy, w jakich uczniowie mogą wyrażać opinii i składać wnioski, sposoby organizowania procesu wyrażania opinii i formułowania wniosków i włączania dzieci w wyborach oraz przykłady oddolnych inicjatyw samorządów klasowych we współpracy z rodzicami znajdują się w publikacji „Dzieci mają głos w sprawach szkoły" Żródła...

 • Artykuł

  Centrum Innowacji Edukacyjnych w Warszawie – nowe miejsce, nowe podejście, nowa jakość.

 • Artykuł

  Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń „Stara 4 – nowe miejsce, nowa jakość w edukacji”

 • Artykuł

  Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) jest samorządową placówką doskonalenia nauczycieli – instytucją wiedzy i edukacji.

 • Artykuł

  Karolina Malczyk p.o. Dyrektor karolina.malczyk@wcies.edu.pl Pracownia Doradztwa Metodycznego Małgorzata Barańska Kierowniczka malgorzata.baranska@wcies.edu.pl 609 334 902 Beata Zuziak Zastępczyni kierowniczki beata.zuziak@wcies.edu.pl 723 248 847 Pracownia Doskonalenia Kadr Kierowniczych Oświaty Beata Łuba-Krolik Kierowniczka beata.luba@wcies.edu.pl 723 245 226 Pracownia Kompleksowego Wspomagania Pracy Szkół i Placówek Teresa Prochowska Kierowniczka...

 • Artykuł

  Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego | Young Learners Resource Centre tel. 22 628 67 64 wew. 22 lub 22 628 01 79 wew. 22 e-mail centrum@ylrc.edu.pl lub bibliotekarze@ylrc.edu.pl Małgorzata Zasuńska – kierowniczka Centrum Zasobów Języka Angielskiego i Współpracy Międzynarodowej, malgorzata.zasunska@wcies.edu.pl Irena Grabarczyk – główna specjalistka ds. projektów międzynarodowych i wczesnej edukacji językowej, irena.grabarczyk@wcies.edu.pl Sylwia Szeliga – główna...

 • Artykuł

  Ze zbiorów YLRC mogą korzystać nauczyciele i pracownicy WCIES. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne. Wypożyczenie zasobów YLRC jest możliwe tylko po uprzednim założeniu konta u pracownika YLRC, który wprowadzi dane użytkownika do systemu bibliotecznego MOL NET+. Jednorazowo można wypożyczyć 5 pozycji na okres dwóch tygodni. Wypożyczenie pozycji można przedłużać maksymalnie 3 razy. Zakładając konto w systemie bibliotecznym YLRC, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą mailową...

 • Artykuł

  Informacje i materiały podejmujące tematykę ucznia zdolnego są dostępne na następujących stronach internetowych:

 • Artykuł

  Konspekty wykładów dla nauczycieli – liderów programu „WARSA i SAWA”

 • Artykuł

  Statut Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń został ustanowiony Uchwałą nr XXVI/754/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie nadania statutu Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w Warszawie

 • Artykuł

  Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń ul. Stara 4, 00-231 Warszawa Tel.: 22 628 67 64, 723 248 852 e-mail: wcies@wcies.edu.pl Sekretariat jest czynny w godz.: 8.00-16.00 E-mail: sekretariat@wcies.edu.pl Sekretariat – numer wewnętrzny: 18 Faks – numer wewnętrzny: 12 Doradcy metodyczni – numer wewnętrzny: 19

 • Artykuł

  Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie i Regional English Language Office Tallinie zapraszają nauczycieli ze szkół średnich i podstawowych do udziału w szkoleniu zdalnym „MOOC Camp: English for Media Literacy for Educators - Edukacja medialna na lekcji języka angielskiego”. W programie wezmą udział nauczyciele z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.

 • Artykuł

  Od 12 grudnia swoją działalność rozpoczął Warszawski Rzecznik Praw Uczniowskich. To nowa funkcja, o konieczności powołania której wnioskowało ponad 70 proc. uczniów, którzy wzięli udział w badaniu Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy.

 • Artykuł

  Miasto stołeczne Warszawa ponownie uruchamia Warszawską Szkołę Zimową (WSZ) – bezpłatne zajęcia porządkujące wiedzę w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego z zakresu przedmiotów humanistycznych oraz matematyczno-przyrodniczych dla uczennic i uczniów szkół warszawskich, którzy będą w 2023 roku zdawać egzaminy ósmoklasisty i maturalne.

 • Artykuł

  Wprowadź treść...

 • Artykuł

  W środę 15 lutego o godz. 18.00 Centrum Nauki Kopernik zaprasza na kolejny webinar z cyklu „O kosmosie przy kawie”. Tym razem tematem spotkania będzie postać patrona Centrum - Mikołaja Kopernika.

 • Artykuł

  Weryfikacja informacji. E-learning dla uczniów Scenariusz dla nauczyciela Zarządzanie konfliktem - materiały dodatkowe