Wyniki wyszukiwania w serwisie WCIES

 • Artykuł

  zasady korzystania ze środków przeznaczonych na finansowanie projektu Projekt dofinansowania udziału uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w wydarzeniach kulturalnych, naukowych oraz sportowych. Cele projekt Podnoszenie kompetencji uczniów warszawskich szkół w obszarach: kultury, nauki, techniki i sportu. Podnoszenie kompetencji społecznych i obywatelskich, w tym związanych ze wzrostem zainteresowania Warszawą. Przygotowanie dzieci oraz...

 • Artykuł

  Warsaw Centre for Education and Social Innovations and Trainings The biggest public Centre for in-service training of teachers and social assistance staff

 • Artykuł

  WCIES - Centre d'Innovation Socio-éducatif et de la formation de la Ville Varsovie est une institution locale pour les enseignants, il a commencé ses activités le 1er Septembre 2008.

 • Artykuł

  „Kreatywne biesiady u WARSA I SAWY” to cykliczne spotkania poświęcone wymianie doświadczeń między szkołami wyróżnionymi Certyfikatem Prezydenta m. st. Warszawy WARS i SAWA, szkołami tworzącymi optymalne warunki do rozwijania talentów, uzdolnień i zainteresowań uczniów.

 • Artykuł

  „Kryzys. Szybkie reagowanie. Poradnik dla kadry pedagogicznej placówek oświatowych” publikacja do pobrania (plik pdf) „Edukacja antydyskryminacyjna poprzez film” publikacja do pobrania (plik pdf) „Rozmowy na kanapie. Nauczycielskie opowieści o dzieciach, sztuce, szkole i samych sobie” publikacja do pobrania (plik pdf)