Wyniki wyszukiwania w serwisie WCIES - Aktualności

 • Artykuł

  Zapraszamy na warsztaty w obszarze wychowania realizowane w ramach wsparcia Warszawskiej Nagrody Wychowawczej im. Janusza Korczaka Zajęcia kierujemy do nauczycieli zainteresowanych własnym rozwojem, doskonaleniem warsztatu pracy wychowawczej. Celem warsztatów jest: wskazanie możliwości zastosowania idei korczakowskich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; doskonalenie kompetencji wychowawczych, w tym - radzenie sobie z problemami, wyzwaniami wychowawczymi, planowanie oddziaływań...

 • Artykuł

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu debat i badaniach fokusowych prowadzonych w ramach projektu Centrum Myśli Jana Pawła II i Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

 • Artykuł

  Priorytetem II edycji Konferencji, organizowanej przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń dla warszawskich Nauczycieli, pracujących metodami teatralnymi, jest zwrócenie uwagi na misję teatru, jaką w dzisiejszych czasach może być budowanie poczucia wspólnoty i przynależności. Nadszarpnięte relacje z czasu edukacji zdalnej, negatywne emocje związane z obecną sytuacją polityczną, poczucie zagrożenia, samotność i lęk – to tylko niektóre z problemów, dotykających...

 • Artykuł

  Działając na podstawie Zarządzenia Dyrektora w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym WCIES informujemy, że dysponujmy składnikami majątku przeznaczonymi do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania. O nieodpłatne przekazanie środków mogą występować jednostki organizacyjne systemu oświaty działające na terenie m.st. Warszawy oraz inne jednostki samorządowe oraz fundacje. Pełna treść dokumentu w Załączniku 1. Zaktualizowany stan mebli przeznaczonych do...

 • Artykuł

  Zapraszamy do udziału w warsztatach nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, którzy są gotowi rozwijać swój wychowawczy warsztat pracy. Szkolenie odbędzie się w dniach: 20 kwietnia i 10 maja 2022 r., w godzinach: 9.00 – 14.00. Dzieci i młodzież wzrastają w warunkach, które socjologowie nazywają „kulturą terapeutyczną”. Mnoży się liczba diagnoz, nie tylko klinicznych, opierających się na wynikach badań, lecz również pop-psychologicznych, które nie mają naukowych podstaw. Mnoży się...