Wyniki wyszukiwania w serwisie WCIES - Aktualności

 • Artykuł

  „W drodze na obcą ziemię. Psychoanalityczne refleksje na temat migracji” Hediaty Utari-Witt, Alfred Walter | tłumaczenie z języka niemieckiego: Magdalena Sykutera |konsultacja merytoryczna wydania polskiego: Izabela Podsiadło-Dacewicz, Arkadiusz Walczak, Jolanta Zboińska | Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Urząd m.st. Warszawy Biuro Edukacji, Warszawa 2021 Partner merytoryczny wydania polskiego: Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii publikacja do...

 • Artykuł

  Zapraszamy do udziału w szkoleniu dostarczającym wiedzy i doskonalącym umiejętności w zakresie udzielania wsparcia psychologicznego i dbania o dobrostan uczniów z doświadczeniem migracji. Adresatami szkolenia są dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni ze wszystkich typów szkół pracujący z uczniami cudzoziemskimi, reemigrującymi. Uczestnicy zajęć m.inn.: poznają proces adaptacji kulturowej oraz praktyczne rozwiązania z zakresu wsparcia psychologicznego i dbania o dobrostan...

 • Artykuł

  Sztuka i twórczość są wciąż niedocenionym narzędziem kształtowania postaw dorastającej młodzieży. Mogą również pełnić rolę terapeutyczną, społeczną oraz zadawać filozoficzne pytania a także szukać na nie odpowiedzi. Zapraszamy nauczycieli plastyki oraz wychowawców chcących wykorzystać sztukę i działać twórczo z dorastającą młodzieżą, na kurs WCIES pt. „Co kręci młodzież? Jak sztuka i działania twórcze mogą pomóc młodzieży w trudnej drodze ku dorosłości”. Na kursie zastanowimy się czym jest...

 • Artykuł

  Zapraszamy nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na kontynuację warsztatów metodycznych Specjalne potrzeby edukacyjne – diagnozowanie i udzielanie wsparcia. Metodyka projektowania działań. Są jeszcze wolne miejsca!

 • Artykuł

  Zostały jeszcze pojedyncze miejsca na II edycję kursu „Umiejętności coachingowe w pracy kadry pedagogicznej”. Zajęcia skierowane są do kadry pedagogicznej warszawskich szkół i placówek oświatowych oraz kadry pomocy społecznej.

 • Artykuł

  Zapraszamy na zajęcia, które adresowane są do nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, wychowawców, którzy z gotowi są poszukiwać i odnajdywać w różnorodności swoich uczniów zasób do pracy dydaktycznej i wychowawczej. Bliżej przyjrzymy się także wyzwaniom, jakie dla pracy nauczyciela, pedagoga, szkolnego psychologa niesie obecna sytuacja - kryzys wojny w Ukrainie, trwająca pandemia koronawirusa, konieczność pracy zdalnej. Szkolenie będzie też okazją do zdobycia/poszerzenia konkretnych...

 • Artykuł

  Oferta szkoleń Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń dla nauczycieli pracujących z dziećmi z doświadczeniem migracyjnym, dziećmi cudzoziemskimi, dziećmi uchodźczymi w szkole (marzec – czerwiec 2022) 18 marca -7 kwietnia| Kompetencje międzykulturowe – czym są, po co i jak je rozwijać w szkole Celem kursu jest rozwinięcie przez nauczycielki i nauczycieli własnych kompetencji międzykulturowych oraz zdobycie bądź poszerzenie konkretnych umiejętności i wiedzy...

 • Artykuł

  Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wojnie – wskazówki metodyczne | WCIES ► dokument do pobrania (plik pdf) Jak rozmawaiać z dziećmi i młodzieżą o wojnie w Ukrainie | Sieć Organizacji Społecznych ► link do strony Jak rozmawiać z dziećmi i uczniami na temat sytuacji w Ukrainie – rekomendacje dla nauczycieli i pedagogów szkolnych | Ministerstwo Edukacji i Nauki ► dokument do pobrania Webinaria WCIES: Pomoc dziecku po doświadczeniu wojennym i przeżywającemu lęk przed wojną |...

 • Artykuł

  Zapraszamy do udziału w szkoleniu nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców, zainteresowanych rozwojem i refleksją nad własnym wychowawczym warsztatem pracy.

 • Artykuł

  Rzecznik Praw Dziecka wraz z ekspertami z Dziecięcego Telefonu Zaufania organizuje specjalne internetowe szkolenie „Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie”. Wydarzenie skierowane będzie do rodziców, opiekunów i nauczycieli, aby pomóc wytłumaczyć dzieciom i młodzieży obecną sytuację. Szkolenie odbędzie się w środę 2 marca w godzinach 10-12. Połączenie online będzie otwarte dla wszystkich chętnych na stronie internetowej 800121212.pl.