Wyniki wyszukiwania w serwisie WCIES - Aktualności

 • Artykuł

  Struktura programu Program ma charakter systemowy i jest skierowany do całych społeczności szkolnych (kadry pedagogicznej i administracyjnej, uczennic i uczniów oraz rodziców i opiekunów). Jest realizowany przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń – jednostkę organizacyjną Urzędu Miasta st. Warszawy. Do końca 2024 roku ma objąć swoim zasięgiem wszystkie szkoły podstawowe w Warszawie. To ogromne przedsięwzięcie, które ma dotrzeć do około dwustu dwudziestu...

 • Artykuł

  Główny cel programu Głównym i długookresowym celem programu jest ograniczenie przejawów wykluczenia i przemocy w szkołach podstawowych. Z realizacją celu głównego związane są identyfikowanie i właściwe reagowanie na wykluczenie i przemoc oraz przeciwdziałanie im, a tym samym sprawienie, by społeczność szkół biorących udział w programie była bardziej przyjazna prawom człowieka, lepiej przygotowana do przeciwdziałania wykluczeniu i przemocy, a szkoła stawała się bardziej bezpieczna dla...

 • Artykuł

  Działania w szkołach W każdej ze szkół uczestniczących w programie odbywają się: Warsztaty dla rad pedagogicznych; Spotkania informacyjne dla rodziców; Spotkania informacyjne dla kadry niepedagogicznej (w tym pracownic i pracowników administracji, woźnych, dozorców i dozorczyń, personelu kuchni); Korzystając z wiedzy, narzędzi i umiejętności uzyskanych podczas warsztatów oraz własnego doświadczenia zawodowego, kadra pedagogiczna prowadzi warsztaty dla uczniów i uczennic...

 • Artykuł

  Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka jest prestiżowym wyróżnieniem dla warszawskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Nagrody otrzymują instytucje poszukujące własnych, innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w kluczowych obszarach wychowania.

 • Artykuł

  zasady korzystania ze środków przeznaczonych na finansowanie projektu Projekt dofinansowania udziału uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w wydarzeniach kulturalnych, naukowych oraz sportowych. Cele projekt Podnoszenie kompetencji uczniów warszawskich szkół w obszarach: kultury, nauki, techniki i sportu. Podnoszenie kompetencji społecznych i obywatelskich, w tym związanych ze wzrostem zainteresowania Warszawą. Przygotowanie dzieci oraz...

 • Artykuł

  Warsaw Centre for Education and Social Innovations and Trainings The biggest public Centre for in-service training of teachers and social assistance staff

 • Artykuł

  WCIES - Centre d'Innovation Socio-éducatif et de la formation de la Ville Varsovie est une institution locale pour les enseignants, il a commencé ses activités le 1er Septembre 2008.

 • Artykuł

  „Kreatywne biesiady u WARSA I SAWY” to cykliczne spotkania poświęcone wymianie doświadczeń między szkołami wyróżnionymi Certyfikatem Prezydenta m. st. Warszawy WARS i SAWA, szkołami tworzącymi optymalne warunki do rozwijania talentów, uzdolnień i zainteresowań uczniów.

 • Artykuł

  „Kryzys. Szybkie reagowanie. Poradnik dla kadry pedagogicznej placówek oświatowych” publikacja do pobrania (plik pdf) „Edukacja antydyskryminacyjna poprzez film” publikacja do pobrania (plik pdf) „Rozmowy na kanapie. Nauczycielskie opowieści o dzieciach, sztuce, szkole i samych sobie” publikacja do pobrania (plik pdf)

 • Artykuł

  „Praca i kompetencje przyszłości. Wyzwania edukacyjne” Robert Jesionek (redakcja) | autorki i autorzy: Małgorzata Bazan, Jakub Chabik, Dariusz Danilewicz, Ewa Dębska, Violetta Drabik-Podgórna, Zofia Dzik, Łukasz Gierek, Beata Grzelak,Ilona Iłowiecka-Tańska, Ewa Janus-Khouri, Alina Jarocka, Robert Jesionek, Hanna Jusis, Barbara Kapruziak, Sławomir Kasprzak, Anna Koludo, Anna Konkel-Zając, Marta Kowalczyk, Paweł Krawczak, Barbara Mejssner, Jowita Michalska, Janusz Moos, Kacper Nosarzewski,...