Wyniki wyszukiwania w serwisie WCIES - Aktualności

 • Artykuł

  Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka jest prestiżowym wyróżnieniem dla warszawskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Nagrody otrzymują instytucje poszukujące własnych, innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w kluczowych obszarach wychowania.

 • Artykuł

  Warsaw Centre for Education and Social Innovations and Trainings The biggest public Centre for in-service training of teachers and social assistance staff

 • Artykuł

  WCIES - Centre d'Innovation Socio-éducatif et de la formation de la Ville Varsovie est une institution locale pour les enseignants, il a commencé ses activités le 1er Septembre 2008.

 • Artykuł

  „Kreatywne biesiady u WARSA I SAWY” to cykliczne spotkania poświęcone wymianie doświadczeń między szkołami wyróżnionymi Certyfikatem Prezydenta m. st. Warszawy WARS i SAWA, szkołami tworzącymi optymalne warunki do rozwijania talentów, uzdolnień i zainteresowań uczniów.

 • Artykuł

  „Sztuki teatralne dla dużych i małych” Natalia Fijewska-Zdanowska (redakcja) | autorki: Agnieszka Frankiewicz, Monika Machalska, Karolina Marcjanik-Ogonek, Anna Olszewska, Katarzyna Stachiewicz, Wioletta Magdalena Witkowska | ilustracje: Justyna Bojawska | redaktor prowadzący, zdjęcia: Robert Jesionek | Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Urząd m.st. Warszawy Biuro Edukacji, Warszawa 2023 publikacja do pobrania (plik pdf) „Z ortografią za pan brat” Eugenia...

 • Artykuł

  w przygotowaniu

 • Artykuł

  Szanowni Państwo, w obecnej, tak dramatycznej sytuacji polecamy materiały informacyjne i edukacyjne, które pomogą Państwu rozmawiać z uczniami o aktualnych wydarzeniach w Ukrainie jak również będą przydane we wsparciu dzieci i młodzieży ukraińskich, którzy przebywają w Warszawie.

 • Artykuł

  Wsparcia nauczycielom pracującym z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną udzielają specjaliści z SPK przy: Zespole Szkół Specjalnych nr 38 (ul. Namysłowska 10, 03-455 Warszawa) Koordynator SPK – Andrzej Czyżewski (tel. 517 668 544, andrzejczyzewski@eduwarszawa.pl) Szkole Podstawowej Specjalnej nr 99 (ul. Bartnicza 2, 03-358 Warszawa) Koordynatorka SPK – Ewa Oraszek (eoraszek@eduwarszawa.pl) Szkole Podstawowej Specjalnej nr 244 (ul. Hafciarska 80, 04-725...

 • Artykuł

  Praca z uczniem z niepełnosprawnością wzrokową Nauczyciele pracujący z uczniami z niepełnosprawnością wzrokową otrzymują wsparcie specjalistów z SPK przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej (ul. Rzymowskiego 36, Warszawa 02-697). Koordynatorka: Anna Okrutna-Skowroń (aokrutna@eduwarszawa.pl, 883 127 083). Zapisy na konsultacje prowadzi koordynatorka SPK. Obszary wsparcia Diagnoza widzenia funkcjonalnego i następstw funkcjonalnych...

 • Artykuł

  Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne to ośrodki, w których nauczyciele i specjaliści otrzymują wsparcie w obszarach: problemy dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, problemy wychowawcze dzieci i młodzieży. Warunkiem uzyskania bezpłatnej konsultacji jest: miejsce zamieszkania na terenie Warszawy, nauka/praca w szkole na terenie Warszawy.