Wyniki wyszukiwania w serwisie WCIES

 • Wydarzenie

  Zapraszamy do udziału w zajęciach organizowanych w ramach LUNPa warszawskich nauczycieli przedmiotów humanistycznych.

 • Wydarzenie

  Ruszają zapisy na zajęcia w Warszawskiej Szkole Leniej. Zapraszamy uczniów, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę i nadrobić zaległości przed egzaminami.

 • Wydarzenie

  Zespół Szkół Specjalnych nr 105 to szkoła dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Branżowa Szkoła Specjalna nr 54 kształci w zawodach: cukiernik, fryzjer/pracownik pomocniczy fryzjera, operator procesów introligatorskich, ogrodnik, stolarz/pracownik pomocniczy stolarza, sprzedawca, tapicer, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, pracownik pomocniczy gastronomii. Natomiast Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1 prowadzi zajęcia rozwijające praktyczne umiejętności...

 • Artykuł

  8 czerwca Mazowiecki Kurator Oświaty ogłosił nabór kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

 • Artykuł

  Jesteś uczniem szkoły ponadpodstawowej w Warszawie? W roku szkolnym 2021/2022 masz na swoim koncie sukcesy naukowe, twórcze lub wyróżnia Cię szczególne zaangażowanie społeczne? Zapraszamy do aplikacji o stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO! Wnioski o stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO, w ramach 15. edycji, można składać od 24 czerwca do 31 sierpnia (liczy się data wpływu). Podobnie jak w dwóch ostatnich edycjach, zapraszamy do wypełnienia wniosku poprzez Elektroniczny System do Obsługi...