Wyniki wyszukiwania w serwisie WCIES

 • Wydarzenie

  Szkolenie skierowane do pedagogów, psychologów szkolnych, nauczycieli, wychowawców klas. Celem szkolenia jest: wsparcie nauczycieli, wychowawców klas i specjalistów szkolnych w realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w obszarze wspierania procesu uczenia się. zapoznanie z podstawami prawnymi organizacji zajęć rozwijających umiejętności uczenia się na terenie szkoły. zapoznanie zasadami diagnozy potrzeb edukacyjnych uczniów biorących udział w zajęciach. inspiracja...

 • Następne wydarzenia :

  Wydarzenie

  Do udziału w szkoleniu zapraszamy nauczycieli, pedagogów i psychologów zainteresowanych rozwojem osobistym w zakresie myślenia twórczego, poszukiwaniem inspiracji do innowacyjnych działań, modyfikacją i wzbogacaniem własnego warsztatu pracy. Szkolenie realizowane będzie stacjonarnie, w siedzibie WCIES. Celem zajęć jest praktyczne doskonalenie umiejętności związanych z rozbudzaniem kreatywności, promowaniem postawy twórczej wśród uczniów oraz wykorzystaniem metod twórczych w realizacji...

 • Następne wydarzenia :

  Wydarzenie

  Szkolenie skierowane jest do nauczycieli edukacji przedszkolnej. Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie: aktualnych klasyfikacji zaburzeń autystycznych (DSM i ICD), funkcjonowania poznawczego dzieci z zaburzeniami autystycznymi, zasad prowadzenia zajęć z dziećmi z zaburzeniami autystycznymi, efektywnej współpracy z rodzicami dzieci z zaburzeniami autystycznymi. Zapisy na szkolenie

 • Wydarzenie

  Konferencja skierowana jest do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Celem konferencji jest: wzrost kompetencji uczestników w zakresie rozwoju wielozmysłowego dzieci, w tym umiejętności w zakresie rozpoznawania indywidualnych potrzeb w tym zakresie, nawiązywania współpracy ze specjalistą; zapoznanie uczestników z wiedzą na temat prawidłowego rozwoju mózgu, wpływu nowych technologii na mózg w okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym; uświadomienie...

 • Wydarzenie

  Szkolenie skierowane do koordynatorów doradztwa zawodowego, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego oraz innych nauczycieli zainteresowani tematyką. Celem szkolenia jest wsparcie nauczycieli w pełnieniu funkcji doradcy zawodowego – w oparciu o model „Dare to LeadTM” dr Brené Brown. Odważne przywództwo w pracy doradcy zawodowego - zapisy