Szkoła z pomysłem

Znak graficzny konkursu.

Szkoła z pomysłem to samorządowy systemowy projekt, mający na celu jakościowy rozwój szkół, poprzez pobudzanie innowacyjności i kreatywności środowisk szkolnych, wyzwolenie ciekawych inicjatyw oraz integrację uczniów, nauczycieli, rodziców wokół realizowanych projektów.

Szkoły mogą ubiegać się o przyznanie tytułu w pięciu kategoriach:

  •     Szkoła z pomysłem na uczenie,
  •     Szkoła z pomysłem na kulturę,
  •     Szkoła z pomysłem na wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
  •     Szkoła z pomysłem na aktywność społeczną,
  •     Szkoła z pomysłem na...

Obowiązującą procedurę uzyskania  Wyróżnienia określa  zarządzenie Nr 1600/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 2 października 2017 r. w sprawie Regulaminu przyznawania Honorowego Wyróżnienia Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem”.


Relacja z XII gali wręczenia Certyfikatów WARS i SAWA i Honorowych Wyróżnień „Szkoła z pomysłem” Prezydenta m.st. Warszawy – Edukacja | 2021 r.

Wirtualna gala wręczenia Certyfikatów WARS i SAWA oraz Honorowych Wyróżnień "Szkoła z pomysłem" | 2020 r.  

Zapraszamy do lektury wniosków laureatów Honorowego Wyróżnienia, które są zamieszczone na SharePoint Eduwarszawa.pl Szkoła z pomysłem_wnioski .

 

Załączniki: