Start-up Jump - czyli inwestycja w przyszłość

Stolica wspiera młodych warszawiaków w rozwoju przedsiębiorczych postaw!

29 października wystartowała kolejna, siódma edycja Startup Jump. Jest to program skierowany do młodzieży warszawskich szkół. Uczniowie mają okazję porozmawiać z przedsiębiorcami i dowiedzieć się, jak zrealizować swój pomysł na biznes.

Dzięki Startup Jump uczennice i uczniowie mogą rozwinąć kluczowe kompetencje na rynku pracy takie jak: przedsiębiorczość, kreatywność i innowacyjność.

Projekt opiera się na trzech filarach działalności. Pierwszym są spotkania w inkubatorach, hubach przedsiębiorczości i co-workach, w których młodzież spotyka się z praktykami biznesu oraz uczestniczy w warsztatach dotyczących rozwijania kompetencji przedsiębiorczych. Drugą część projektu stanowią spotkania online Przedsiębiorcze środy”. Mają one miejsce raz w miesiącuw godzinach18.00-20.00. Na webinary zapraszani są kreatywni i innowacyjni start-upowcy, którzy w przystępny sposób przybliżają historie swojego biznesu. Ostatnim elementem Startup Jump są „Mistrzostwa Startup Jump”, czyli konkurs dla młodzieży na stworzenie najlepszego biznesu za pomocą specjalnie przygotowanego programu symulacji biznesowych.