Kalendarz wydarzeń

 • Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się - komponenty i organizacja zajęć

  WCIES zaprasza

  Szkolenie skierowane do pedagogów, psychologów szkolnych, nauczycieli, wychowawców klas. Celem szkolenia jest: wsparcie nauczycieli, wychowawców klas i specjalistów szkolnych w realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w obszarze wspierania procesu uczenia się. zapoznanie z podstawami prawnymi organizacji zajęć rozwijających umiejętności uczenia się na terenie szkoły. zapoznanie zasadami diagnozy potrzeb edukacyjnych uczniów biorących udział w zajęciach. inspiracja...

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies

 • Sztuka motywowania siebie i innych | STACJONARNY KURS DOSKONALĄCY

  ferie zimowe z WCIES

  Zapraszamy do udziału w kursie doskonalącym, którego celem jest rozwój własny w zakresie wzmacniania motywacji i zaangażowania w realizację zadań zawodowych (przeciwdziałanie wypaleniu) oraz wzmacnianie motywacji uczniów. Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji ► link

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies

 • W poszukiwaniu podmiotowości. Doświadczenia Janusza Korczaka a współczesne placówki edukacyjne

  W poszukiwaniu podmiotowości. Doświadczenia Janusza Korczaka a współczesne placówki edukacyjne

  Szkolenie skierowane do nauczycieli, wychowawców wszystkich typów szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych zainteresowanych czerpaniem i wdrażaniem do pracy wychowawczej wartości pedagogiki Korczakowskiej. Celem szkolenia jest rozwijanie wiedzy i kompetencji w obszarze pracy wychowawczej zgodnej z Korczakowską ideą wychowania, w tym umożliwienie uczestnikom doświadczenia fenomenu ich podmiotowości, jej wpływu na relacje z innymi ludźmi i budowanie tzw. instytucji opartych na...

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies

 • Szkolny program wspierania uzdolnionych – cz. 1 | kurs doskonalący

  WCIES zaprasza

  Trzydniowe (20 godzinne) szkolenie, dostarczające podstawowych informacji na temat pracy z uczniem zdolnym oraz przygotowujące do opracowania szkolnego programu wspierania uzdolnionych. Celem kursu jest: zwiększenie wiedzy na temat zasad ubiegania się o Certyfikat Prezydenta m.st. WARS i SAWA; nabycie wiedzy na temat minimalnej zawartości Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych; nabycie umiejętności formułowania najważniejszych elementów Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych. ...

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies

 • Szkolny program wspierania uzdolnionych – cz. 2 | kurs doskonalący

  WCIES zaprasza

  Trzydniowe (20 godzinne) szkolenie, dostarczające podstawowych informacji na temat pracy z uczniem zdolnym oraz przygotowujące do opracowania szkolnego programu wspierania uzdolnionych. Celem kursu jest: zwiększenie wiedzy na temat zasad ubiegania się o Certyfikat Prezydenta m.st. WARS i SAWA; nabycie wiedzy na temat minimalnej zawartości Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych; nabycie umiejętności formułowania najważniejszych elementów Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych. ...

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies