Kalendarz wydarzeń

  • Dzieciństwo(otwiera się w nowej karcie)

    Grafika, zdjęcia małych dzieci poprzetykane czarną linią i literami, które układają się w napis "dzieciństwo".

    W ostatnich dekadach pozycja dziecka w obszarze społecznym i rodzinnym zmieniła się radykalnie w wyniku przemian społeczno-kulturowych. Zmiana statusu dziecka, które zyskało podmiotowość, i stosunkowo krótki czas, w jakim się ona dokonała, jest przedmiotem zainteresowania przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. Coraz częściej staje się też tematem debaty społecznej. Wystawa „Dzieciństwo” spróbuje pokazać współczesnemu odbiorcy skalę zmiany na tym polu.

    źródło: wsparcie.um.warszawa.pl(otwiera się w nowej karcie)