Kalendarz wydarzeń

 • Obserwujemy z dziećmi ptaki w mieście

  Obserwujemy z dziećmi ptaki w mieście

  Szkolenie adresowane do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i opiekuńczo-wychowawczej. Cele szkolenia: poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat ptaków żyjących na terenie Warszawy; wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o propozycje kart pracy, prac plastycznych i zabaw związanych z ptakami. Więcej informacji i zapisy na szkolenie

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies

 • Jak zachęcić uczniów do korzystania z wiedzy matematycznej w codziennym życiu?(otwiera się w nowej karcie)

  Zapraszamy na Uniwersytet Dzieci dla Dorosłych - cykl webinarów dla rodziców, nauczycieli, edukatorów. Słowem - wszystkich, którzy są ciekawi świata i chcą lepiej tłumaczyć go dzieciom. Będziemy wędrować po tematach bliskich rozumowi, ale i tych skupionych na sercu, by wzbogacać relacje z najmłodszymi.

  źródło: edukacja.um.warszawa.pl(otwiera się w nowej karcie)

 • Dotknij, poczuj, zobacz, usłysz, czyli jak łączyć rozwój wielozmysłowy z edukacją medialną | KONFERENCJA

  WCIES zaprasza

  Konferencja skierowana jest do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Celem konferencji jest: wzrost kompetencji uczestników w zakresie rozwoju wielozmysłowego dzieci, w tym umiejętności w zakresie rozpoznawania indywidualnych potrzeb w tym zakresie, nawiązywania współpracy ze specjalistą; zapoznanie uczestników z wiedzą na temat prawidłowego rozwoju mózgu, wpływu nowych technologii na mózg w okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym; uświadomienie...

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies

 • Odważne przywództwo w pracy doradcy zawodowego

  WCIES zaprasza

  Szkolenie skierowane do koordynatorów doradztwa zawodowego, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego oraz innych nauczycieli zainteresowani tematyką. Celem szkolenia jest wsparcie nauczycieli w pełnieniu funkcji doradcy zawodowego – w oparciu o model „Dare to LeadTM” dr Brené Brown. Odważne przywództwo w pracy doradcy zawodowego - zapisy

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies

 • Laboratorium twórczego myślenia – ćwiczenia kreatywności. Trening twórczości

  ferie zimowe z WCIES

  Do udziału w szkoleniu zapraszamy nauczycieli, pedagogów i psychologów zainteresowanych rozwojem osobistym w zakresie myślenia twórczego, poszukiwaniem inspiracji do innowacyjnych działań, modyfikacją i wzbogacaniem własnego warsztatu pracy. Szkolenie realizowane będzie stacjonarnie, w siedzibie WCIES. Celem zajęć jest praktyczne doskonalenie umiejętności związanych z rozbudzaniem kreatywności, promowaniem postawy twórczej wśród uczniów oraz wykorzystaniem metod twórczych w realizacji...

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies