Kalendarz wydarzeń

 • III Zimowa Warszawsko-Wigierska Akademia Nauczycieli Przyrodników

  WCIES zaprasza

  Szkolenie wyjazdowe, realizowane w terenie – na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego. Szkolenie adresowane do nauczycieli geografii i innych przedmiotów przyrodniczych. Celem szkolenia jest pogłębianie wiedzy nauczycieli dotyczącej obszarów ochrony w Polsce, walorów edukacyjnych Wigierskiego Parku Narodowego oraz doskonalenie umiejętności organizowania i prowadzenia zajęć terenowych z geografii i innych przedmiotów przyrodniczych. Zapisy ► link

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies

 • Warszawa Talentów | spotkania organizacyjne dla uczestników projektu

  WCIES zaprasza

  Spotkania adresowane są do koordynatorów doradztwa zawodowego ze szkół podstawowych biorących udział w projekcie Warszawa Talentów. Celem spotkania jest aktualizacja wiedzy na temat działąń realizowanych w ramch projektu. Zapisy | grupa 1 | 9.00 - 10.30 ► link Zapisy | grupa 2 | 11.00 - 12.30 ► link Zapisy | grupa 3 | 13.00 - 14.30 ► link Więcej informacji o projekcie ► link

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies

 • Warszawska Nagroda Edukacyjna im. Marka Edelmana | spotkanie instruktażowo-informacyjne

  Warszawska Nagroda Edukacyjna im. Marka Edelmana

  Spotkanie informacyjne adresowne jest do nauczycieli zainteresowanych ubieganiem się o przyznanie Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana. W trakcie spotkania przybliżone zostaną założenia Nagrody oraz omówione formalne i merytoryczne zasady przygotowania formularza zgłoszeniowego. Więcej informacji i zapisy ► link

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies

 • Egzamin maturalny z języka obcego 2022/2023

  WCIES zaprasza

  Szkolenie adresowane jest do nauczycieli języków obcych nie będących egzaminatorami OKE. Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli ze zmianami w egzaminie maturalnym 2022/2023. Zapisy na szkolenie ► link Link do szkolenia zostanie podany w przeddzień szkolenia. Część druga szkolenia zostanie przeprowadzona z podziałem na języki: angielski, niemiecki i rosyjski.

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies

 • Nauczycielskie sposoby rozpoznawania uczniowskich uzdolnień | WARSZTATY METODYCZNE w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych

  WCIES zaprasza

  Zapraszamy na szkolenie przybliżające różne sposoby rozpoznawania uczniowskich uzdolnień, przygotowujące do adaptowania istniejących technik oraz projektowania własnych narzędzi pomocnych w tym obszarze.

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies

 • Praca w klasie wielokulturowej – międzykulturowość wyzwaniem dla wielokulturowej szkoły | SZKOLENIE

  WCIES zaprasza

  Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, dyrektorów, pedagogów i psychologów ze wszystkich typów szkół pracujący z uczniami cudzoziemskimi, reemigrującymi. Celem szkolenia jest poznanie najważniejszych wyzwań związanych z pracą w wielokulturowym środowisku szkolnym, w tym: zwiększenie wiedzy i umiejętności dotyczących równego traktowania i wspierania integracji w klasie i w szkole wielokulturowej (praca z dziećmi cudzoziemskimi oraz polskimi z doświadczeniem migracji). Zajęcia realizowane w...

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies

 • Bliskość. Pomiędzy podejściem korczakowskim a wybranymi koncepcjami psychologicznymi

  Bliskość. Pomiędzy podejściem korczakowskim a wybranymi koncepcjami psychologicznymi

  Adresatami szkolenia są nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych, zainteresowani wdrażaniem do pracy wychowawczej wartości pedagogiki Korczakowskiej. Celem szkolenia jest: rozwój wiedzy i kompetencji w obszarze pracy wychowawczej zgodnej z Korczakowską ideą wychowania; podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli na temat pedagogiki, praktyki, myśli, twórczości i biografii Janusza Korczaka, by inspirować ich do poszukiwań własnych sposobów...

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies

 • Efektywne nauczanie i uczenie się – badania naukowe a praktyka | 3. edycja

  WCIES zaprasza

  Zapraszamy do udziału w szkoleniu wszystkich tych, którzy chcą: zweryfikować swoją dotychczasową wiedzę na temat popularnych ale nie popartych badaniami naukowymi poglądów dotyczących nauki; poznać wnioski z badań empirycznych na temat tego jak funkcjonuje nasz mózg i w jaki sposób się uczymy; na bazie dowodów naukowych, dowiedzieć się w jaki sposób można poprawić skuteczność nauczania; poznać praktyczne rozwiązania i dzielić się swoim doświadczeniem

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies

 • Psychoteka. Zaburzenia odżywiania dzieci i młodzieży | WEBINARIUM

  WCIES zaprasza

  Webinarium adresowane jest do rodziców, przedstawicieli rad rodziców, nauczycieli. Celem spotkania jest uświadomienia rodzicom i opiekunom dzieci i młodzieży objawów i przyczyn zaburzeń odżywiania. Zapoznanie ze sposobami reagowania i komunikowania się. Seminarium prowadzi mgr Magda Dolska Topór, specjalistka w zakresie psychodietetyki. Link do spotkania otrzymają Państwo na kilka dni przed seminarium. Więcej informacji i link do rejestracji na webinarium ► link

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies

 • Obserwujemy z dziećmi ptaki w mieście

  Obserwujemy z dziećmi ptaki w mieście

  Szkolenie adresowane do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i opiekuńczo-wychowawczej. Cele szkolenia: poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat ptaków żyjących na terenie Warszawy; wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o propozycje kart pracy, prac plastycznych i zabaw związanych z ptakami. Więcej informacji i zapisy na szkolenie

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies

 • Jak zachęcić uczniów do korzystania z wiedzy matematycznej w codziennym życiu?(otwiera się w nowej karcie)

  Zapraszamy na Uniwersytet Dzieci dla Dorosłych - cykl webinarów dla rodziców, nauczycieli, edukatorów. Słowem - wszystkich, którzy są ciekawi świata i chcą lepiej tłumaczyć go dzieciom. Będziemy wędrować po tematach bliskich rozumowi, ale i tych skupionych na sercu, by wzbogacać relacje z najmłodszymi.

  źródło: edukacja.um.warszawa.pl(otwiera się w nowej karcie)

 • Dotknij, poczuj, zobacz, usłysz, czyli jak łączyć rozwój wielozmysłowy z edukacją medialną | KONFERENCJA

  WCIES zaprasza

  Konferencja skierowana jest do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Celem konferencji jest: wzrost kompetencji uczestników w zakresie rozwoju wielozmysłowego dzieci, w tym umiejętności w zakresie rozpoznawania indywidualnych potrzeb w tym zakresie, nawiązywania współpracy ze specjalistą; zapoznanie uczestników z wiedzą na temat prawidłowego rozwoju mózgu, wpływu nowych technologii na mózg w okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym; uświadomienie...

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies

 • Odważne przywództwo w pracy doradcy zawodowego

  WCIES zaprasza

  Szkolenie skierowane do koordynatorów doradztwa zawodowego, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego oraz innych nauczycieli zainteresowani tematyką. Celem szkolenia jest wsparcie nauczycieli w pełnieniu funkcji doradcy zawodowego – w oparciu o model „Dare to LeadTM” dr Brené Brown. Odważne przywództwo w pracy doradcy zawodowego - zapisy

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies

 • Laboratorium twórczego myślenia – ćwiczenia kreatywności. Trening twórczości

  ferie zimowe z WCIES

  Do udziału w szkoleniu zapraszamy nauczycieli, pedagogów i psychologów zainteresowanych rozwojem osobistym w zakresie myślenia twórczego, poszukiwaniem inspiracji do innowacyjnych działań, modyfikacją i wzbogacaniem własnego warsztatu pracy. Szkolenie realizowane będzie stacjonarnie, w siedzibie WCIES. Celem zajęć jest praktyczne doskonalenie umiejętności związanych z rozbudzaniem kreatywności, promowaniem postawy twórczej wśród uczniów oraz wykorzystaniem metod twórczych w realizacji...

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies

 • Całościowe zaburzenia rozwoju - dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera w przedszkolu

  WCIES zaprasza

  Szkolenie skierowane jest do nauczycieli edukacji przedszkolnej. Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie: aktualnych klasyfikacji zaburzeń autystycznych (DSM i ICD), funkcjonowania poznawczego dzieci z zaburzeniami autystycznymi, zasad prowadzenia zajęć z dziećmi z zaburzeniami autystycznymi, efektywnej współpracy z rodzicami dzieci z zaburzeniami autystycznymi. Zapisy na szkolenie

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies

 • Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się - komponenty i organizacja zajęć

  WCIES zaprasza

  Szkolenie skierowane do pedagogów, psychologów szkolnych, nauczycieli, wychowawców klas. Celem szkolenia jest: wsparcie nauczycieli, wychowawców klas i specjalistów szkolnych w realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w obszarze wspierania procesu uczenia się. zapoznanie z podstawami prawnymi organizacji zajęć rozwijających umiejętności uczenia się na terenie szkoły. zapoznanie zasadami diagnozy potrzeb edukacyjnych uczniów biorących udział w zajęciach. inspiracja...

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies

 • Sztuka motywowania siebie i innych | STACJONARNY KURS DOSKONALĄCY

  ferie zimowe z WCIES

  Zapraszamy do udziału w kursie doskonalącym, którego celem jest rozwój własny w zakresie wzmacniania motywacji i zaangażowania w realizację zadań zawodowych (przeciwdziałanie wypaleniu) oraz wzmacnianie motywacji uczniów. Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji ► link

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies

 • W poszukiwaniu podmiotowości. Doświadczenia Janusza Korczaka a współczesne placówki edukacyjne

  W poszukiwaniu podmiotowości. Doświadczenia Janusza Korczaka a współczesne placówki edukacyjne

  Szkolenie skierowane do nauczycieli, wychowawców wszystkich typów szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych zainteresowanych czerpaniem i wdrażaniem do pracy wychowawczej wartości pedagogiki Korczakowskiej. Celem szkolenia jest rozwijanie wiedzy i kompetencji w obszarze pracy wychowawczej zgodnej z Korczakowską ideą wychowania, w tym umożliwienie uczestnikom doświadczenia fenomenu ich podmiotowości, jej wpływu na relacje z innymi ludźmi i budowanie tzw. instytucji opartych na...

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies

 • Szkolny program wspierania uzdolnionych – cz. 1 | kurs doskonalący

  WCIES zaprasza

  Trzydniowe (20 godzinne) szkolenie, dostarczające podstawowych informacji na temat pracy z uczniem zdolnym oraz przygotowujące do opracowania szkolnego programu wspierania uzdolnionych. Celem kursu jest: zwiększenie wiedzy na temat zasad ubiegania się o Certyfikat Prezydenta m.st. WARS i SAWA; nabycie wiedzy na temat minimalnej zawartości Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych; nabycie umiejętności formułowania najważniejszych elementów Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych. ...

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies

 • Szkolny program wspierania uzdolnionych – cz. 2 | kurs doskonalący

  WCIES zaprasza

  Trzydniowe (20 godzinne) szkolenie, dostarczające podstawowych informacji na temat pracy z uczniem zdolnym oraz przygotowujące do opracowania szkolnego programu wspierania uzdolnionych. Celem kursu jest: zwiększenie wiedzy na temat zasad ubiegania się o Certyfikat Prezydenta m.st. WARS i SAWA; nabycie wiedzy na temat minimalnej zawartości Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych; nabycie umiejętności formułowania najważniejszych elementów Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych. ...

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies

 • Szkolny program wspierania uzdolnionych – cz. 3 | kurs doskonalący

  WCIES zaprasza

  Trzydniowe (20 godzinne) szkolenie, dostarczające podstawowych informacji na temat pracy z uczniem zdolnym oraz przygotowujące do opracowania szkolnego programu wspierania uzdolnionych. Celem kursu jest: zwiększenie wiedzy na temat zasad ubiegania się o Certyfikat Prezydenta m.st. WARS i SAWA; nabycie wiedzy na temat minimalnej zawartości Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych; nabycie umiejętności formułowania najważniejszych elementów Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych. ...

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies

 • Szkolny program wspierania uzdolnionych | konsultacje grupowe

  Wars i Sawa Warszawski System Wspierania Uzdolnionych

  Konsultacje służące wymianie doświadczeń, analizie i weryfikacji poszczególnych elementów szkolnego programu wspierania uzdolnionych. Celem konsultacji jest analiza i praca wokół problemów powstałych w trakcie opracowywania szkolnych programów wspierania uzdolnionych w ramach XIII edycji programu WARS i SAWA. Zgłoszenia w systemie rejestracji na szkolenia WCIES przyjmowane od 15 marca 2022 r. *

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies