Kalendarz wydarzeń

 • III Zimowa Warszawsko-Wigierska Akademia Nauczycieli Przyrodników

  WCIES zaprasza

  Szkolenie wyjazdowe, realizowane w terenie – na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego. Szkolenie adresowane do nauczycieli geografii i innych przedmiotów przyrodniczych. Celem szkolenia jest pogłębianie wiedzy nauczycieli dotyczącej obszarów ochrony w Polsce, walorów edukacyjnych Wigierskiego Parku Narodowego oraz doskonalenie umiejętności organizowania i prowadzenia zajęć terenowych z geografii i innych przedmiotów przyrodniczych. Zapisy ► link

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies

 • Warszawa Talentów | spotkania organizacyjne dla uczestników projektu

  WCIES zaprasza

  Spotkania adresowane są do koordynatorów doradztwa zawodowego ze szkół podstawowych biorących udział w projekcie Warszawa Talentów. Celem spotkania jest aktualizacja wiedzy na temat działąń realizowanych w ramch projektu. Zapisy | grupa 1 | 9.00 - 10.30 ► link Zapisy | grupa 2 | 11.00 - 12.30 ► link Zapisy | grupa 3 | 13.00 - 14.30 ► link Więcej informacji o projekcie ► link

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies

 • Warszawska Nagroda Edukacyjna im. Marka Edelmana | spotkanie instruktażowo-informacyjne

  Warszawska Nagroda Edukacyjna im. Marka Edelmana

  Spotkanie informacyjne adresowne jest do nauczycieli zainteresowanych ubieganiem się o przyznanie Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana. W trakcie spotkania przybliżone zostaną założenia Nagrody oraz omówione formalne i merytoryczne zasady przygotowania formularza zgłoszeniowego. Więcej informacji i zapisy ► link

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies

 • Egzamin maturalny z języka obcego 2022/2023

  WCIES zaprasza

  Szkolenie adresowane jest do nauczycieli języków obcych nie będących egzaminatorami OKE. Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli ze zmianami w egzaminie maturalnym 2022/2023. Zapisy na szkolenie ► link Link do szkolenia zostanie podany w przeddzień szkolenia. Część druga szkolenia zostanie przeprowadzona z podziałem na języki: angielski, niemiecki i rosyjski.

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies

 • Nauczycielskie sposoby rozpoznawania uczniowskich uzdolnień | WARSZTATY METODYCZNE w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych

  WCIES zaprasza

  Zapraszamy na szkolenie przybliżające różne sposoby rozpoznawania uczniowskich uzdolnień, przygotowujące do adaptowania istniejących technik oraz projektowania własnych narzędzi pomocnych w tym obszarze.

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies

 • Praca w klasie wielokulturowej – międzykulturowość wyzwaniem dla wielokulturowej szkoły | SZKOLENIE

  WCIES zaprasza

  Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, dyrektorów, pedagogów i psychologów ze wszystkich typów szkół pracujący z uczniami cudzoziemskimi, reemigrującymi. Celem szkolenia jest poznanie najważniejszych wyzwań związanych z pracą w wielokulturowym środowisku szkolnym, w tym: zwiększenie wiedzy i umiejętności dotyczących równego traktowania i wspierania integracji w klasie i w szkole wielokulturowej (praca z dziećmi cudzoziemskimi oraz polskimi z doświadczeniem migracji). Zajęcia realizowane w...

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies

 • Bliskość. Pomiędzy podejściem korczakowskim a wybranymi koncepcjami psychologicznymi

  Bliskość. Pomiędzy podejściem korczakowskim a wybranymi koncepcjami psychologicznymi

  Adresatami szkolenia są nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych, zainteresowani wdrażaniem do pracy wychowawczej wartości pedagogiki Korczakowskiej. Celem szkolenia jest: rozwój wiedzy i kompetencji w obszarze pracy wychowawczej zgodnej z Korczakowską ideą wychowania; podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli na temat pedagogiki, praktyki, myśli, twórczości i biografii Janusza Korczaka, by inspirować ich do poszukiwań własnych sposobów...

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies

 • Efektywne nauczanie i uczenie się – badania naukowe a praktyka | 3. edycja

  WCIES zaprasza

  Zapraszamy do udziału w szkoleniu wszystkich tych, którzy chcą: zweryfikować swoją dotychczasową wiedzę na temat popularnych ale nie popartych badaniami naukowymi poglądów dotyczących nauki; poznać wnioski z badań empirycznych na temat tego jak funkcjonuje nasz mózg i w jaki sposób się uczymy; na bazie dowodów naukowych, dowiedzieć się w jaki sposób można poprawić skuteczność nauczania; poznać praktyczne rozwiązania i dzielić się swoim doświadczeniem

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies

 • Psychoteka. Zaburzenia odżywiania dzieci i młodzieży | WEBINARIUM

  WCIES zaprasza

  Webinarium adresowane jest do rodziców, przedstawicieli rad rodziców, nauczycieli. Celem spotkania jest uświadomienia rodzicom i opiekunom dzieci i młodzieży objawów i przyczyn zaburzeń odżywiania. Zapoznanie ze sposobami reagowania i komunikowania się. Seminarium prowadzi mgr Magda Dolska Topór, specjalistka w zakresie psychodietetyki. Link do spotkania otrzymają Państwo na kilka dni przed seminarium. Więcej informacji i link do rejestracji na webinarium ► link

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies

 • Obserwujemy z dziećmi ptaki w mieście

  Obserwujemy z dziećmi ptaki w mieście

  Szkolenie adresowane do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i opiekuńczo-wychowawczej. Cele szkolenia: poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat ptaków żyjących na terenie Warszawy; wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o propozycje kart pracy, prac plastycznych i zabaw związanych z ptakami. Więcej informacji i zapisy na szkolenie

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies