Kalendarz wydarzeń

 • Laboratorium twórczego myślenia – ćwiczenia kreatywności. Trening twórczości

  ferie zimowe z WCIES

  Do udziału w szkoleniu zapraszamy nauczycieli, pedagogów i psychologów zainteresowanych rozwojem osobistym w zakresie myślenia twórczego, poszukiwaniem inspiracji do innowacyjnych działań, modyfikacją i wzbogacaniem własnego warsztatu pracy. Szkolenie realizowane będzie stacjonarnie, w siedzibie WCIES. Celem zajęć jest praktyczne doskonalenie umiejętności związanych z rozbudzaniem kreatywności, promowaniem postawy twórczej wśród uczniów oraz wykorzystaniem metod twórczych w realizacji...

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies

 • Całościowe zaburzenia rozwoju - dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera w przedszkolu

  WCIES zaprasza

  Szkolenie skierowane jest do nauczycieli edukacji przedszkolnej. Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie: aktualnych klasyfikacji zaburzeń autystycznych (DSM i ICD), funkcjonowania poznawczego dzieci z zaburzeniami autystycznymi, zasad prowadzenia zajęć z dziećmi z zaburzeniami autystycznymi, efektywnej współpracy z rodzicami dzieci z zaburzeniami autystycznymi. Zapisy na szkolenie

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies

 • Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się - komponenty i organizacja zajęć

  WCIES zaprasza

  Szkolenie skierowane do pedagogów, psychologów szkolnych, nauczycieli, wychowawców klas. Celem szkolenia jest: wsparcie nauczycieli, wychowawców klas i specjalistów szkolnych w realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w obszarze wspierania procesu uczenia się. zapoznanie z podstawami prawnymi organizacji zajęć rozwijających umiejętności uczenia się na terenie szkoły. zapoznanie zasadami diagnozy potrzeb edukacyjnych uczniów biorących udział w zajęciach. inspiracja...

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies

 • Sztuka motywowania siebie i innych | STACJONARNY KURS DOSKONALĄCY

  ferie zimowe z WCIES

  Zapraszamy do udziału w kursie doskonalącym, którego celem jest rozwój własny w zakresie wzmacniania motywacji i zaangażowania w realizację zadań zawodowych (przeciwdziałanie wypaleniu) oraz wzmacnianie motywacji uczniów. Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji ► link

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies

 • Ruch i praca z ciałem - wzmocnienie dobrostanu psychofizycznego

  WCIES zaprasza

  Dwudniowe szkolenie skierowane jest do nauczycieli, i nauczycielek, psychologów i pedagogów. Celem szkolenia jest: wykształcenie pozytywnej świadomości ciała, wykształcenie dobrych zdolności nawiązywania i utrzymywania relacji z samym sobą i innymi, dostrzeganie potrzeb, pragnień, zainteresowań i oczekiwań innych z uwzględnieniem siebie, rozwijanie pewności siebie oraz poczucia własnej wartości, poprawa postrzegania zmysłowego, rozszerzenie doznań motorycznych i doświadczeń własnego...

  źródło: um.warszawa.pl/waw/wcies