Forum wymiany doświadczeń - Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY

Znak graficzny projektu.

„Kreatywne biesiady u WARSA I SAWY” to cykliczne spotkania poświęcone wymianie doświadczeń między szkołami wyróżnionymi Certyfikatem Prezydenta m. st. Warszawy WARS i SAWA, szkołami tworzącymi optymalne warunki do rozwijania talentów, uzdolnień i zainteresowań uczniów.

„Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY” organizują szkoły należące do Warszawskiej Sieci Wspierania Uzdolnionych. Formuła spotkań jest otwarta, określana każdorazowo przez gospodarzy biesiady, zależy od ich inwencji twórczej, pomysłowości, a także od specyfiki i typu szkoły. Spotkania umożliwiają prezentację różnorodnych pomysłów, autorskich projektów, innowacyjnych rozwiązań metodycznych, programowych i organizacyjnych oraz dzielenie się własnymi doświadczeniami i refleksjami w zakresie wspierania uzdolnionych.

Spotkania realizowane w takiej formie inspirują nauczycieli do dalszych poszukiwań i podejmowania nowatorskich rozwiązań dydaktycznych, a atmosfera twórczej pracy sprzyja integrowaniu środowisk szkolnych i podejmowaniu szeregu działań przez szkoły z różnych poziomów edukacyjnych.

Dzięki udziałowi w biesiadach szkoły funkcjonujące w środowisku metropolitalnym, dotąd na ogół znane jedynie z nazwy, stają się teraz rozpoznawalnym przez innych miejscem edukacyjnym, kuźnią młodych talentów i charakterów uczniowskich, kształtowanych przez kreatywnych, pełnych pasji nauczycieli i pedagogów.

Nauczyciele zainteresowani udziałem w „Kreatywnych biesiadach u WARSA I SAWY” lub zorganizowaniem tego rodzaju spotkania w swojej szkole proszeni są o przesłanie zgłoszenia na adres: izabela.witczak@wcies.edu.pl