Doradcy metodyczni i nauczyciele-konsultanci

We WCIES zatrudnieni są nauczycielki i nauczyciele-doradcy metodyczni, , nauczycielki i nauczyciele-konsultanci, doradczynie zawodowe oraz specjalistki i specjaliści.

Kadra WCIES wspiera nauczycielki i nauczycieli oraz rady pedagogiczne poprzez: 

  • udzielanie indywidualnych konsultacji; 
  • prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych; 
  • organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycielek i nauczycieli; 
  • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy, oraz samokształcenia dla nauczycielek i nauczycieli; 
  • projektowanie form doskonalenia zawodowego i kierowanie ich realizacją;  
  • uczestniczenie w działaniach organizacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięć zlecanych przez m.st. Warszawa; 
  • udzielanie konsultacji indywidualnych i grupowych w zakresie swoich kwalifikacji i kompetencji. 

Istnieje możliwość zaproszenia na lekcję nauczycielki i nauczyciela-doradcy metodycznego, nauczycielki i nauczyciela-konsultanta. Taka obserwacja lekcji może stanowić pomoc w doskonaleniu własnego warsztatu pracy, a także ułatwić działania związane z realizacją ścieżki awansu zawodowego. 

Zapraszamy na ul. Starą 4, pokój 112.

 

 

 

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie

Zespoły metodyczne

Liderka Małgorzata Korchowiec

Elwira Jeunehomme
doradczyni metodyczna w zakresie wychowania przedszkolnego
elwira.jeunehomme@wcies.edu.pl, tel. 885 845 581

Małgorzata Narożnik
doradczyni metodyczna w zakresie wychowania przedszkolnego
malgorzata.naroznik@wcies.edu.pl, tel. 885 845 583

Sławomira Załęska
doradczyni metodyczna w zakresie wychowania przedszkolnego
slawomira.zaleska@wcies.edu.pl, tel. 885 845 586

Joanna Borkowska 
doradczyni metodyczna w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
joanna.borkowska@wcies.edu.pl, tel. 885 523 864 

Grażyna Duszyńska
doradczyni  metodyczna w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
grazyna.duszynska@wcies.edu.pl, tel. 723 248 851

Bożena Dybowska
doradczyni metodyczna w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
bozena.dybowska@wcies.edu.pl, tel. 885 531 745

Małgorzata Korchowiec
nauczycielka-konsultantka w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl, tel. 723 248 845

Katarzyna Pilczuk-Pawłowska
doradczyni metodyczna w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
katarzyna.pilczuk@wcies.edu.pl, tel. 723 248 831

Renata Świderska
doradczyni metodyczna w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
renata.swiderska@wcies.edu.pl, tel. 885 523 862

Liderka Ewa Janiec

Ewa Janiec
nauczycielka-konsultantka w zakresie matematyki
ewa.janiec@wcies.edu.pl, tel. 723 248 539

Artur Smaga
doradca metodyczny w zakresie matematyki
artur.smaga@wcies.edu.pl, tel. 885 523 863

Marta Czerniak-Czyżniak
doradczyni metodyczna w zakresie geografii
marta.czerniak.czyzniak@wcies.edu.pl, 885 845 578

Magdalena Zawiła-Niedźwiecka
doradczyni metodyczna w zakresie geografii
magdalena.zawila@wcies.edu.pl, tel. 885 845 587

Elżbieta Zalewska
doradczyni metodyczna w zakresie biologii
elzbieta.zalewska@wcies.edu.pl, tel. 723 248 585

Ewa Sołowiej-Mędrzak
doradczyni metodyczna w zakresie fizyki i chemii
ewa.solowiej.medrzak@wcies.edu.pl, tel. 723 248 775

Liderka Beata Zuziak

Joanna Wenek
doradczyni metodyczna w zakresie języka polskiego
joanna.wenek@wcies.edu.pl, tel. 604 582 317

Hanna Wiśniewska
konsultantka w zakresie języka polskiego
hanka.wisniewska@wcies.edu.pl, tel. 885 845 594

Małgorzata Bazan
nauczycielka-konsultantka w zakresie języka polskiego
malgorzata.bazan@wcies.edu.pl, tel. 885 523 867

Katarzyna Szczudlińska
nauczycielka-konsultantka w zakresie języka polskiego
katarzyna.szczudlinska@wcies.edu.pl, tel. 885 523 865

Malwina Wierzchowska
doradczyni w zakresie wiedzy o społeczeństwie - nieobecna do 1.09.2022 r.
 

Andrzej Wołosewicz
doradca metodyczny w zakresie filozofii i etyki
andrzej.wolosewicz@wcies.edu.pl, tel. 723 248 665

Katarzyna Jasińska
doradczyni metodyczna w zakresie plastyki
katarzyna.jasinska@wcies.edu.pl, tel. 885 845 590

Anna Zielińska
doradczyni metodyczna w zakresie religii
anna.zielinska@wcies.edu.pl, tel. 885 531 741

Liderka Anna Malinow

Małgorzata Bajorek
konsultantka w zakresie języków obcych
malgorzata.bajorek@wcies.edu.pl, tel. 501 713 585

Dorota Jabłońska
doradczyni metodyczna w zakresie języka angielskiego
dorota.jablonska@wcies.edu.pl, tel. 885 845 579

Ewa Rysińska
doradczyni metodyczna w zakresie języka angielskiego
ewa.rysinska@wcies.edu.pl, tel. 723 248 803

Krystyna Kancewicz-Sokołowska
konsultantka w zakresie języka rosyjskiego
krystyna.kancewicz@wcies.edu.pl, tel. 604 556 706

Anna Malinow
doradczyni metodyczna w zakresie języka niemieckiego
anna.malinow@wcies.edu.pl, tel. 885 845 582

Liderka  Beata Przybysz

Beata Przybysz
doradczyni metodyczna w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa
beata.przybysz@wcies.edu.pl, tel. 723 248 500

Piotr Wróblewski
doradca metodyczna w zakresie wychowania fizycznego
piotr.wroblewski@wcies.edu.pl, tel. 723 248 639

Teresa Turkowska
doradczyni metodyczna w zakresie techniki
teresa.turkowska@wcies.edu.pl, tel. 723 248 700

Lider  Robert Klimek

Robert Klimek
główny specjalista ds. szkoleń cyfrowych
robert.klimek@wcies.edu.pl, tel. 723 248 364

Zbigniew Cybulski
główny specjalista ds. szkoleń cyfrowych
zbigniew.cybulski@wcies.edu.pl, tel. 723 248 372

Urszula Dzwonowska
doradczyni metodyczna w zakresie informatyki
urszula.dzwonowska@wcies.edu.pl, tel. 723 245 234

Agnieszka Gałajda
nauczycielka-konsultantka w zakresie edukacji cyfrowej
agnieszka.galajda@wcies.edu.pl, tel. 723 248 305

Sylwia Grzegorzewska
główna specjalistka ds. projektów edukacyjnych 
sgrzegorzewska@eduwarszawa.pl, tel. 885 531 740

Kierowniczka Beata Walkiewicz

Ewa Antoszkiewicz
doradczyni metodyczna w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego 
ewa.antoszkiewicz@wcies.edu.pl, tel. 885 845 585

Agnieszka Kowalczyk
doradczyni metodyczna w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
agnieszka.kowalczyk@wcies.edu.pl, tel. 885 523 871

Zofia Komorowska
doradczyni metodyczna w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
zofia.komorowska@wcies.edu.pl, tel. 885 845 595

Urszula Klimkowicz
doradczyni metodyczna w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
urszula.klimkowicz@wcies.edu.pl, tel. 885 531 744

Anna Podgórska
doradczyni metodyczna w zakresie pomocy psychologicznej
anna.podgorska@wcies.edu.pl, tel. 723 248 828

Agata Samoraj
doradczyni metodyczna w zakresie kształcenia specjalnego
agata.samoraj@wcies.edu.pl, tel. 885 523 868

Aneta Sokołowska
doradczyni metodyczna w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
aneta.sokolowska@wcies.edu.pl, tel. 885 531 748

Elżbieta Tołwińska-Królikowska
specjalistka
elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl, tel. 723 245 228

Beata Walkiewicz
główna specjalistka
beata.walkiewicz@wcies.edu.pl, tel. 723 245 215

Agnieszka Wardak
doradczyni metodyczna w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
agnieszka.wardak@wcies.edu.pl, tel. 885 845 584

Anna Zych
doradczyni metodyczna w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
anna.zych@wcies.edu.pl, tel. 885 845 588

Kierowniczka Izabela Witczak

Małgorzata Wysokińska
doradczyni metodyczna w zakresi języka polskiego jako obcego
malgorzata.wysokinska@wcies.edu.pl, tel. 723 248 621

Izabela Witczak
głowna specjalistka 
izabela.witczak@wcies.edu.pl, tel. 723 245 227

Oleksandr Pustovyi
konsultant ds. edukacji uczniów z doświadczeniem migracji |Консультант з питань освіти учнів з міграційним досвідом

oleksandr.pustovyi@wcies.edu.pl; tel: 885 531 741

Beata Łuba-Krolik
główna specjalistka 
beata.luba@wcies.edu.pl, tel. 723 245 226

Kierowniczka Teresa Prochowska

Ewa Borgosz
główna specjalistka 
ewa.borgosz@wcies.edu.pl, tel. 607 313 449

Krystyna Marczewska
główna specjalistka 
krystyna.marczewska@wcies.edu.pl, tel. 723 245224

Iwona Maciejewska-Dzido
główna specjalistka 
iwona.maciejewska@wcies.edu.pl, tel. 885 531 746

Teresa Prochowska
główna specjalistka 
teresa.prochowska@wcies.edu.pl, tel. 723243803

Kierwoniczka – Izabela Podsiadło-Dacewicz

Agnieszka Kozakoszczak
agnieszka.kozakoszczak@sppc.wcies.edu.pl, tel. 723 248 857

Izabela Podsiadło-Dacewicz
główna specjalistka
izabela.dacewicz@wcies.edu.pl, tel. 723 245 220

Joanna Szeluga
joanna.szeluga@wcies.edu.pl, tel. 723 245 236

Małgorzata Winiarek-Kołucka
m.winiarek@sppc.wcies.edu.pl, tel. 723 248 854

Agnieszka Zarzycka
agnieszka.zarzycka@sppc.wcies.edu.pl, tel. 723 248 856

Kierowniczka  Małgorzata Zasuńska

Irena Grabarczyk
specjalistka
irena.grabarczyk@wcies.edu.pl, tel. 723 248 584

Julia Koszewska
specjalistka
 

Małgorzata Zasuńska
główna specjalistka
malgorzata.zasunska@wcies.edu.pl, tel. 723 245 223

Kierowniczka Beata Grzelak

Anna Borowska
doradczyni zawodowa
anna.borowska@wcies.edu.pl, tel. 723 248 534

Monika Frąckowiak
doradczyni zawodowa
monika.frackowiak@wcies.edu.pl, tel. 723 248 517

Beata Grzelak
nauczycielka-konsultantka
beata.grzelak@wcies.edu.pl, 723 245 219

Anna Jaworska
doradczyni zawodowa
anna.jaworska@wcies.edu.pl, tel. 723 248 396

Anna Konkel-Zając
doradczyni zawodowa
anna.konkel-zajac@wcies.edu.pl, 723 248 443

Katarzyna Mroczek-Ungier 
doradczyni zawodowa
katarzyna.mroczek-ungier@wcies.edu.pl, tel. 723 248 484

Aneta Nowakowska
doradczyni zawodowa
aneta.nowakowska@wcies.edu.pl, tel. 723 248 493

Grażyna Pawłowska
doradczyni zawodowa
grazyna.pawlowska@wcies.edu.pl, tel. 723 248 494

Małgorzata Rosak
doradczyni zawodowa
malgorzata.rosak@wcies.edu.pl, tel. 723 248 500