Doradcy metodyczni i nauczyciele-konsultanci

We WCIES zatrudnieni są nauczycielki i nauczyciele doradcy metodyczni, nauczycielki i nauczyciele konsultanci, doradczynie zawodowe oraz specjalistki i specjaliści.

Kadra WCIES wspiera nauczycielki i nauczycieli oraz rady pedagogiczne poprzez: 

 • udzielanie konsultacj indywidualnych i grupowych w zakresie swoich kwalifikacji i kompetencji;

 • prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych; 

 • organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycielek i nauczycieli; 

 • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów, nauczycieli i specjalistów;

 • projektowanie form doskonalenia zawodowego i kierowanie ich realizacją;  

 • uczestniczenie w działaniach organizacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięć zlecanych przez m.st. Warszawa;

 • prowadzenie dyżurów przez doradców metodycznych w siedzibie WCIES, szkole bazowej, urzędzie dzielnicy.

Dyżury doradców metodycznych – kwiecień 2024 r.

Wspieramy nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek w procesie awansu zawodowego nauczycieli.

 1. Informacja o rodzajach wsparcia nauczycieli i dyrektorów w procesie awansu zawodowego.
 2. Podanie dyrektora szkoły/placówki do dyrektora WCIES o oddelegowanie doradcy metodycznego/nauczyciela konsultanta do obserwacji lekcji/zajęć pokazowych prowadzonych przez nauczyciela początkującego w drugim roku przygotowania do zawodu lub odbywającego dodatkowe przygotowanie do zawodu.
 3. Podanie dyrektora szkoły/placówki do dyrektora WCIES o oddelegowanie doradcy metodycznego/nauczyciela konsultanta do udziału w komisji opiniującej lekcję/zajęcia prowadzone przez nauczyciela początkującego w ostatnim roku przygotowania do zawodu.
 4. Podanie dyrektora, nauczyciela szkoły/placówki do dyrektora WCIES o oddelegowanie doradcy metodycznego/nauczyciela konsultanta do obserwacji i omówienia lekcji/zajęć otwartych prowadzonych przez nauczyciela kontraktowego/mianowanego.

Wydajemy opinie między innymi o pracy nauczyciela, o lekcji/zajęciach prowadzonych w obecności doradcy metodycznego/nauczyciela konsultanta.

 1. Informacja o opiniach wydawanych przez WCIES
 2. Podanie do dyrektora WCIES o wydanie opinii.

 

 

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie

Zespoły metodyczne

Dyżury doradców metodycznych prowadzone są stacjonarnie w siedzibie WCIES, ul. Stara 4, pokój 112, tel. 22 628 67 64 w. 19

 

Liderka – Małgorzata Korchowiec

 

Claudia Chovgrani
doradczyni metodyczna w zakresie wychowania przedszkolnego
claudia.chovgrani@wcies.edu.pl, tel. 885 845 585


Elwira Jeunehomme
doradczyni metodyczna w zakresie wychowania przedszkolnego
elwira.jeunehomme@wcies.edu.pl, tel. 885 845 581


Małgorzata Narożnik

doradczyni metodyczna w zakresie wychowania przedszkolnego
malgorzata.naroznik@wcies.edu.pl, tel. 885 845 583


Sławomira Załęska
doradczyni metodyczna w zakresie wychowania przedszkolnego
slawomira.zaleska@wcies.edu.pl, tel. 885 845 586


Joanna Borkowska 
doradczyni metodyczna w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
joanna.borkowska@wcies.edu.pl, tel. 885 523 864


Grażyna Duszyńska
doradczyni  metodyczna w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
grazyna.duszynska@wcies.edu.pl, tel. 723 248 851


Bożena Dybowska
doradczyni metodyczna w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
bozena.dybowska@wcies.edu.pl, tel. 885 531 745


Małgorzata Korchowiec
nauczycielka-konsultantka w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl, tel. 723 248 845


Magdalena Lipińska
doradczyni metodyczna w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
magdalena.lipińska@wcies.edu.pltel. 723 452 987


Katarzyna Pilczuk-Pawłowska
doradczyni metodyczna w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
katarzyna.pilczuk@wcies.edu.pl, tel. 723 248 831


Renata Świderska
doradczyni metodyczna w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
renata.swiderska@wcies.edu.pl, tel. 885 523 862

 

Liderka – Ewa Janiec

Ewa Janiec
nauczycielka-konsultantka w zakresie matematyki
ewa.janiec@wcies.edu.pl, tel. 723 248 539


Lidia Cukrowska
doradczyni metodyczna w zakresie matematyki
lidia.cukrowska@wcies.edu.pl, tel. 885 845 582 


Dorota Swędzikowska
doradczyni metodyczna w zakresie matematyki
dorota.swedzikowska@wcies.edu.pl  tel. 885 845 594


Marta Czerniak-Czyżniak
doradczyni metodyczna w zakresie geografii
marta.czerniak.czyzniak@wcies.edu.pl, 885 845 578


Magdalena Zawiła-Niedźwiecka
doradczyni metodyczna w zakresie geografii
magdalena.zawila@wcies.edu.pl, tel. 885 845 587


Elżbieta Zalewska
doradczyni metodyczna w zakresie biologii
elzbieta.zalewska@wcies.edu.pl, tel. 723 248 585


Ewa Sołowiej-Mędrzak
doradczyni metodyczna w zakresie fizyki i chemii
ewa.solowiej.medrzak@wcies.edu.pl, tel. 723 248 775

Liderka – Beata Zuziak

Katarzyna Supeł-Sokulska
doradczyni metodyczna w zakresie języka polskiego
katarzyna.supel.sokulska@wcies.edu.pl, tel. 723 248 581


Joanna Wenek
doradczyni metodyczna w zakresie języka polskiego
joanna.wenek@wcies.edu.pl, tel. 604 582 317


Małgorzata Bazan
nauczycielka-konsultantka w zakresie języka polskiego
malgorzata.bazan@wcies.edu.pl, tel. 885 523 867


Katarzyna Szczudlińska
nauczycielka-konsultantka w zakresie języka polskiego
katarzyna.szczudlinska@wcies.edu.pl, tel. 885 523 865


Natalia Poniewierka
doradczyni metodyczna w zakresie historii i wos
natalia.poniewierka@wcies.edu.pl, tel. 885 523 869


Katarzyna Jasińska
doradczyni metodyczna w zakresie plastyki
katarzyna.jasinska@wcies.edu.pl, tel. 885 845 590


Agnieszka Holc-Jagodzińska
doradczyni metodyczna w zakresie muzyki
agnieszka.holc.jagodzinska@wcies.edu.pl, tel. 885 523 866


Anna Parfenovich
doradczyni metodyczna w zakresie religii
anna.parfenovich@wcies.edu.pl, tel. 885 531 741


Wojciech Rutkiewicz
doradca metodyczny w zakresie filozofii i etyki
wojciech.rutkiewicz@wcies.edu.pl, tel. 723 452 978

Liderka – Beata Przybysz

Beata Przybysz
doradczyni metodyczna w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa
beata.przybysz@wcies.edu.pl, tel. 723 248 805


Piotr Kwiatkowski
doradca metodyczny w zakresie wychowania fizycznego
piotr.kwiatkowski@wcies.edu.pl, tel. 723 452 988


Piotr Wróblewski
doradca metodyczny w zakresie wychowania fizycznego
piotr.wroblewski@wcies.edu.pl, tel. 723 248 639


Teresa Turkowska
doradczyni metodyczna w zakresie techniki
teresa.turkowska@wcies.edu.pl, tel. 723 248 700

 

Agnieszka Gałajda
główna specjalistka ds. szkoleń cyfrowych
agnieszka.galajda@wcies.edu.pl, tel. 723 248 305


Urszula Dzwonowska
doradczyni metodyczna w zakresie informatyki
urszula.dzwonowska@wcies.edu.pl, tel. 723 245 234

Kierowniczka – Beata Walkiewicz


Justyna Cudny
doradczyni metodyczna w zakresie terapii pedagogicznej
justyna.cudny@wcies.edu.pl, tel. 885 845 595


Agnieszka Kowalczyk
doradczyni metodyczna w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
agnieszka.kowalczyk@wcies.edu.pl, tel. 885 523 871


Urszula Klimkowicz
doradczyni metodyczna w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
urszula.klimkowicz@wcies.edu.pl, tel. 885 531 744


Anna Kędzierska
doradczyni metodyczna w zakresie pomocy psychologicznej
anna.kedzierska@wcies.edu.pl, tel. 723 248 828


Agata Samoraj
doradczyni metodyczna w zakresie kształcenia specjalnego
agata.samoraj@wcies.edu.pl, tel. 602 110 441


Aneta Sokołowska
doradczyni metodyczna w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
aneta.sokolowska@wcies.edu.pl, tel. 885 531 748


Elżbieta Tołwińska-Królikowska
specjalistka
elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl, tel. 723 245 228


Maria Tkaczyk
doradczyni metodyczna w zakresie oligofrenopedagogiki
maria.tkaczyk@wcies.edu.pl, tel. 723 452 956


Beata Walkiewicz
główna specjalistka
beata.walkiewicz@wcies.edu.pl, tel. 723 245 215


Anna Zych
doradczyni metodyczna w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
anna.zych@wcies.edu.pl, tel. 885 845 588


Agnieszka Cieszkowska
samodzielny referent
agcieszkowska@eduwarszawa.pl, tel. 885 466 475

Kierowniczka – Izabela Witczak

Małgorzata Wysokińska
doradczyni metodyczna w zakresie języka polskiego jako obcego
malgorzata.wysokinska@wcies.edu.pl, tel. 723 248 621


Izabela Witczak
główna specjalistka 
izabela.witczak@wcies.edu.pl, tel. 723 245 227


Oleksandr Pustovyi
konsultant ds. edukacji uczniów z doświadczeniem migracji |Консультант з питань освіти учнів з міграційним досвідом

oleksandr.pustovyi@wcies.edu.pl; tel: 885 531 741

Kierowniczka – Beata Łuba-Krolik

Barbara Klimczak
główna specjalistka ds.doskonalenia kadr kierowniczych oświaty
barbara.klimczak@wcies.edu.pl, tel. 885 531 746


Beata Łuba-Krolik
główna specjalistka 
beata.luba@wcies.edu.pl, tel. 723 245 226

 

 

 

 

Kierowniczka – Teresa Prochowska

Ewa Borgosz
główna specjalistka 
ewa.borgosz@wcies.edu.pl, tel. 607 313 449


Krystyna Marczewska
główna specjalistka 
krystyna.marczewska@wcies.edu.pl, tel. 723 245 224


Teresa Prochowska
główna specjalistka 
teresa.prochowska@wcies.edu.pl, tel. 885524239

Kierwoniczka – Izabela Podsiadło-Dacewicz

Agnieszka Kozakoszczak
agnieszka.kozakoszczak@sppc.wcies.edu.pl, tel. 723 248 857


Izabela Podsiadło-Dacewicz
główna specjalistka
izabela.dacewicz@wcies.edu.pl, tel. 723 245 220


Joanna Szeluga
joanna.szeluga@sppc.wcies.edu.pl, tel. 723 245 236


Małgorzata Winiarek-Kołucka
m.winiarek@sppc.wcies.edu.pl, tel. 723 248 854


Aleksandra Ośko
aleksandra.ośko@sppc.wcies.edu.pl, tel. 723 248 858

Kierowniczka – Małgorzata Zasuńska

Monika Bulik
doradczyni metodyczna w zakresie języka angielskiego
monika.bulik@wcies.edu.pl, tel. 885 845 584

Irena Grabarczyk
główna specjalistka
nieobecna


Julia Koszewska
specjalistka
nieobecna


Dorota Jabłońska
doradczyni metodyczna w zakresie języka angielskiego
dorota.jablonska@wcies.edu.pl, tel. 885 845 579


Ewa Rysińska

doradczyni metodyczna w zakresie języka angielskiego
ewa.rysinska@wcies.edu.pl, tel. 723 248 803


Sylwia Szeliga
główna specjalistka
sylwia.szeliga@wcies.edu.pl, tel. 885 845 591


Małgorzata Zasuńska
główna specjalistka
malgorzata.zasunska@wcies.edu.pl, tel. 723 245 223

Kierowniczka – Beata Grzelak

Anna Borowska
doradczyni zawodowa
anna.borowska@wcies.edu.pl, tel. 723 248 534

Monika Frąckowiak
doradczyni zawodowa
monika.frackowiak@wcies.edu.pl, tel. 723 248 517

Beata Grzelak
nauczycielka-konsultantka
beata.grzelak@wcies.edu.pl, tel. 723 245 219

Hanna Jusis
doradczyni zawodowa
hanna.jusis@wcies.edu.pl tel. 885 523 861

Anna Konkel-Zając
doradczyni zawodowa
anna.konkel-zajac@wcies.edu.pl, tel. 723 248 443

Katarzyna Mroczek-Ungier 
doradczyni zawodowa
katarzyna.mroczek-ungier@wcies.edu.pl, tel. 723 248 484

Aneta Nowakowska
doradczyni zawodowa
aneta.nowakowska@wcies.edu.pl, tel. 723 248 493

Grażyna Pawłowska
doradczyni zawodowa
grazyna.pawlowska@wcies.edu.pl, tel. 723 248 494

Marta Kowalczyk
doradczyni zawodowa

marta.kowalczyk@wcies.edu.pl, tel. 885 845 593