Doradcy metodyczni i nauczyciele-konsultanci

We WCIES zatrudnieni są nauczycielki i nauczyciele-doradcy metodyczni, nauczycielki i nauczyciele-konsultanci, doradczynie zawodowe oraz specjalistki i specjaliści.

Kadra WCIES wspiera nauczycielki i nauczycieli oraz rady pedagogiczne poprzez: 

  • udzielanie indywidualnych konsultacji; 

  • prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych; 

  • organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycielek i nauczycieli; 

  • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy, oraz samokształcenia dla nauczycielek i nauczycieli; 

  • projektowanie form doskonalenia zawodowego i kierowanie ich realizacją;  

  • uczestniczenie w działaniach organizacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięć zlecanych przez m.st. Warszawa; 

  • udzielanie konsultacji indywidualnych i grupowych w zakresie swoich kwalifikacji i kompetencji. 

Istnieje możliwość zaproszenia na lekcję nauczycielki i nauczyciela-doradcy metodycznego, nauczycielki i nauczyciela-konsultanta. Taka obserwacja lekcji może stanowić pomoc w doskonaleniu własnego warsztatu pracy, a także ułatwić działania związane z realizacją ścieżki awansu zawodowego. 

 

Dyżury doradców metodycznych – luty 2023

 

Sprawdź lokalizację na mapie

Zespoły metodyczne

Dyżury doradców metodycznych prowadzone są stacjonarnie w siedzibie WCIES, ul. Stara 4, pokój 112, tel. 22 628 67 64 w. 19

 

Liderka – Małgorzata Korchowiec

Elwira Jeunehomme
doradczyni metodyczna w zakresie wychowania przedszkolnego
elwira.jeunehomme@wcies.edu.pl, tel. 885 845 581


Małgorzata Narożnik

doradczyni metodyczna w zakresie wychowania przedszkolnego
malgorzata.naroznik@wcies.edu.pl, tel. 885 845 583


Sławomira Załęska
doradczyni metodyczna w zakresie wychowania przedszkolnego
slawomira.zaleska@wcies.edu.pl, tel. 885 845 586


Joanna Borkowska 
doradczyni metodyczna w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
joanna.borkowska@wcies.edu.pl, tel. 885 523 864


Grażyna Duszyńska
doradczyni  metodyczna w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
grazyna.duszynska@wcies.edu.pl, tel. 723 248 851


Bożena Dybowska
doradczyni metodyczna w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
bozena.dybowska@wcies.edu.pl, tel. 885 531 745


Małgorzata Korchowiec
nauczycielka-konsultantka w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl, tel. 723 248 845


Katarzyna Pilczuk-Pawłowska
doradczyni metodyczna w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
katarzyna.pilczuk@wcies.edu.pl, tel. 723 248 831


Renata Świderska
doradczyni metodyczna w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
renata.swiderska@wcies.edu.pl, tel. 885 523 862

 

Liderka – Ewa Janiec

Ewa Janiec
nauczycielka-konsultantka w zakresie matematyki
ewa.janiec@wcies.edu.pl, tel. 723 248 539


Dorota Swędzikowska
doradczyni metodyczna w zakresie matematyki
dorota.swedzikowska@wcies.edu.pl  tel. 885 845 594


Marta Czerniak-Czyżniak
doradczyni metodyczna w zakresie geografii
marta.czerniak.czyzniak@wcies.edu.pl, 885 845 578


Magdalena Zawiła-Niedźwiecka
doradczyni metodyczna w zakresie geografii
magdalena.zawila@wcies.edu.pl, tel. 885 845 587


Elżbieta Zalewska
doradczyni metodyczna w zakresie biologii
elzbieta.zalewska@wcies.edu.pl, tel. 723 248 585


Ewa Sołowiej-Mędrzak
doradczyni metodyczna w zakresie fizyki i chemii
ewa.solowiej.medrzak@wcies.edu.pl, tel. 723 248 775

 

Liderka – Beata Zuziak

Joanna Karpińska
doradczyni metodyczna w zakresie języka polskiego
joanna.karpinska@wcies.edu.pl, tel. 723 248 665


Joanna Wenek
doradczyni metodyczna w zakresie języka polskiego
joanna.wenek@wcies.edu.pl, tel. 604 582 317


Małgorzata Bazan
nauczycielka-konsultantka w zakresie języka polskiego
malgorzata.bazan@wcies.edu.pl, tel. 885 523 867


Katarzyna Szczudlińska
nauczycielka-konsultantka w zakresie języka polskiego
katarzyna.szczudlinska@wcies.edu.pl, tel. 885 523 865


Natalia Poniewierka
doradczyni metodyczna w zakresie historii i wos
natalia.poniewierka@wcies.edu.pl, tel. 885523869


Malwina Wierzchowska
doradczyni w zakresie wiedzy o społeczeństwie - nieobecna do 1.03.2023 r.


Katarzyna Jasińska
doradczyni metodyczna w zakresie plastyki
katarzyna.jasinska@wcies.edu.pl, tel. 885 845 590


Anna Parfenovich
doradczyni metodyczna w zakresie religii
anna.zielinska@wcies.edu.pl, tel. 885 531 741


Monika Jazownik 
doradczyni metodyczna w zakresie muzyki
monika.jazownik@wcies.edu.pl 

 

Liderka – Beata Przybysz

Beata Przybysz
doradczyni metodyczna w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa
beata.przybysz@wcies.edu.pl, tel. 723 248 805


Piotr Wróblewski
doradca metodyczna w zakresie wychowania fizycznego
piotr.wroblewski@wcies.edu.pl, tel. 723 248 639


Teresa Turkowska
doradczyni metodyczna w zakresie techniki
teresa.turkowska@wcies.edu.pl, tel. 723 248 700

 

Lider – Robert Klimek

Robert Klimek
główny specjalista ds. szkoleń cyfrowych
robert.klimek@wcies.edu.pl, tel. 723 248 364


Zbigniew Cybulski
główny specjalista ds. szkoleń cyfrowych
zbigniew.cybulski@wcies.edu.pl, tel. 723 248 372


Agnieszka Gałajda
główna specjalistka ds. szkoleń cyfrowych
agnieszka.galajda@wcies.edu.pl, tel. 723 248 305


Urszula Dzwonowska
doradczyni metodyczna w zakresie informatyki
urszula.dzwonowska@wcies.edu.pl, tel. 723 245 234


Sylwia Grzegorzewska
główna specjalistka ds. projektów edukacyjnych 
sgrzegorzewska@eduwarszawa.pl, tel. 885 531 740

Kierowniczka – Beata Walkiewicz

Ewa Antoszkiewicz
doradczyni metodyczna w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego 
ewa.antoszkiewicz@wcies.edu.pl, tel. 885 845 585


Agnieszka Kowalczyk
doradczyni metodyczna w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
agnieszka.kowalczyk@wcies.edu.pl, tel. 885 523 871


Zofia Komorowska
doradczyni metodyczna w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
zofia.komorowska@wcies.edu.pl, tel. 885 845 595


Urszula Klimkowicz
doradczyni metodyczna w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
urszula.klimkowicz@wcies.edu.pl, tel. 885 531 744


Anna Podgórska
doradczyni metodyczna w zakresie pomocy psychologicznej
anna.podgorska@wcies.edu.pl, tel. 723 248 828


Agata Samoraj
doradczyni metodyczna w zakresie kształcenia specjalnego
agata.samoraj@wcies.edu.pl, tel. 885 523 868


Aneta Sokołowska
doradczyni metodyczna w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
aneta.sokolowska@wcies.edu.pl, tel. 885 531 748


Elżbieta Tołwińska-Królikowska
specjalistka
elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl, tel. 723 245 228


Beata Walkiewicz
główna specjalistka
beata.walkiewicz@wcies.edu.pl, tel. 723 245 215


Agnieszka Wardak
doradczyni metodyczna w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
agnieszka.wardak@wcies.edu.pl, tel. 885 845 584


Anna Zych
doradczyni metodyczna w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
anna.zych@wcies.edu.pl, tel. 885 845 588

 

 

Kierowniczka – Izabela Witczak

Małgorzata Wysokińska
doradczyni metodyczna w zakresi języka polskiego jako obcego
malgorzata.wysokinska@wcies.edu.pl, tel. 723 248 621


Izabela Witczak
główna specjalistka 
izabela.witczak@wcies.edu.pl, tel. 723 245 227


Oleksandr Pustovyi
konsultant ds. edukacji uczniów z doświadczeniem migracji |Консультант з питань освіти учнів з міграційним досвідом

oleksandr.pustovyi@wcies.edu.pl; tel: 885 531 741

Kierowniczka – Beata Łuba-Krolik

Barbara Klimczak
główna specjalistka ds. doskonalenia kadr kierowniczych oświaty
barbara.klimczak@wcies.edu.pl, tel. 885 531 746


Beata Łuba-Krolik
główna specjalistka 
beata.luba@wcies.edu.pl, tel. 723 245 226

 

 

 

 

Kierowniczka – Teresa Prochowska

Ewa Borgosz
główna specjalistka 
ewa.borgosz@wcies.edu.pl, tel. 607 313 449


Krystyna Marczewska
główna specjalistka 
krystyna.marczewska@wcies.edu.pl, tel. 723 245 224


Teresa Prochowska
główna specjalistka 
teresa.prochowska@wcies.edu.pl, tel. 723 243 803

Kierwoniczka – Izabela Podsiadło-Dacewicz

Agnieszka Kozakoszczak
agnieszka.kozakoszczak@sppc.wcies.edu.pl, tel. 723 248 857


Izabela Podsiadło-Dacewicz
główna specjalistka
izabela.dacewicz@wcies.edu.pl, tel. 723 245 220


Joanna Szeluga
joanna.szeluga@sppc.wcies.edu.pl, tel. 723 245 236


Małgorzata Winiarek-Kołucka
m.winiarek@sppc.wcies.edu.pl, tel. 723 248 854


Agnieszka Zarzycka
agnieszka.zarzycka@sppc.wcies.edu.pl, tel. 723 248 856


Aleksandra Ośko
aleksandra.ośko@sppc.wcies.edu.pl, tel. 723 248 858

Kierowniczka – Małgorzata Zasuńska

Irena Grabarczyk
główna specjalistka
irena.grabarczyk@wcies.edu.pl, tel. 723 248 584


Julia Koszewska
specjalistka
nieobecna


Dorota Jabłońska
doradczyni metodyczna w zakresie języka angielskiego
dorota.jablonska@wcies.edu.pl, tel. 885 845 579


Ewa Rysińska

doradczyni metodyczna w zakresie języka angielskiego
ewa.rysinska@wcies.edu.pl, tel. 723 248 803


Sylwia Szeliga
główna specjalistka
sylwia.szeliga@wcies.edu.pl 


Małgorzata Zasuńska
główna specjalistka
malgorzata.zasunska@wcies.edu.pl, tel. 723 245 223

Kierowniczka – Beata Grzelak

Anna Borowska
doradczyni zawodowa
anna.borowska@wcies.edu.pl, tel. 723 248 534

Monika Frąckowiak
doradczyni zawodowa
monika.frackowiak@wcies.edu.pl, tel. 723 248 517

Beata Grzelak
nauczycielka-konsultantka
beata.grzelak@wcies.edu.pl, tel. 723 245 219

Anna Konkel-Zając
doradczyni zawodowa
anna.konkel-zajac@wcies.edu.pl, tel. 723 248 443

Katarzyna Mroczek-Ungier 
doradczyni zawodowa
katarzyna.mroczek-ungier@wcies.edu.pl, tel. 723 248 484

Aneta Nowakowska
doradczyni zawodowa
aneta.nowakowska@wcies.edu.pl, tel. 723 248 493

Grażyna Pawłowska
doradczyni zawodowa
grazyna.pawlowska@wcies.edu.pl, tel. 723 248 494

Małgorzata Rosak
doradczyni zawodowa
malgorzata.rosak@wcies.edu.pl, tel. 723 248 500