Doradcy metodyczni i nauczyciele-konsultanci

We WCIES zatrudnieni są nauczycielki i nauczyciele-doradcy metodyczni, nauczycielki i nauczyciele-konsultanci, doradczynie zawodowe oraz specjalistki i specjaliści.

Kadra WCIES wspiera nauczycielki i nauczycieli oraz rady pedagogiczne poprzez: 

  • udzielanie indywidualnych konsultacji; 

  • prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych; 

  • organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycielek i nauczycieli; 

  • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy, oraz samokształcenia dla nauczycielek i nauczycieli; 

  • projektowanie form doskonalenia zawodowego i kierowanie ich realizacją;  

  • uczestniczenie w działaniach organizacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięć zlecanych przez m.st. Warszawa; 

  • udzielanie konsultacji indywidualnych i grupowych w zakresie swoich kwalifikacji i kompetencji. 

Istnieje możliwość zaproszenia na lekcję nauczycielki i nauczyciela-doradcy metodycznego, nauczycielki i nauczyciela-konsultanta. Taka obserwacja lekcji może stanowić pomoc w doskonaleniu własnego warsztatu pracy, a także ułatwić działania związane z realizacją ścieżki awansu zawodowego. 

 

 

 

Sprawdź lokalizację na mapie

Zespoły metodyczne

Dyżury doradców metodycznych prowadzone są stacjonarnie w siedzibie WCIES, ul. Stara 4, pokój 112, tel. 22 628 67 64 w. 19

 

Liderka – Małgorzata Korchowiec

Elwira Jeunehomme
doradczyni metodyczna w zakresie wychowania przedszkolnego
elwira.jeunehomme@wcies.edu.pl, tel. 885 845 581
dyżur: wtorek, godz. 13.00-14.00

Małgorzata Narożnik
doradczyni metodyczna w zakresie wychowania przedszkolnego
malgorzata.naroznik@wcies.edu.pl, tel. 885 845 583
dyżur: poniedziałek, 13.00-14.00

Sławomira Załęska
doradczyni metodyczna w zakresie wychowania przedszkolnego
slawomira.zaleska@wcies.edu.pl, tel. 885 845 586

Joanna Borkowska 
doradczyni metodyczna w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
joanna.borkowska@wcies.edu.pl, tel. 885 523 864
środa, godz. 14.00-15.00 

Grażyna Duszyńska
doradczyni  metodyczna w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
grazyna.duszynska@wcies.edu.pl, tel. 723 248 851
dyżur: poniedziałek, godz. 14.00-15.00

Bożena Dybowska
doradczyni metodyczna w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
bozena.dybowska@wcies.edu.pl, tel. 885 531 745
dyżur: czwartek, godz. 17.00-18.00

Małgorzata Korchowiec
nauczycielka-konsultantka w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl, tel. 723 248 845
dyżur: środa, godz. 14.00-15.00, sala 114

Katarzyna Pilczuk-Pawłowska
doradczyni metodyczna w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
katarzyna.pilczuk@wcies.edu.pl, tel. 723 248 831
dyżur: wtorek, 14.00-15.00

Renata Świderska
doradczyni metodyczna w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
renata.swiderska@wcies.edu.pl, tel. 885 523 862
dyżur: poniedziałek, godz. 16.00-17.00

Liderka – Ewa Janiec

Ewa Janiec
nauczycielka-konsultantka w zakresie matematyki
ewa.janiec@wcies.edu.pl, tel. 723 248 539

dyżur: poniedziałek, godz. 14.00-15.00 

Artur Smaga
doradca metodyczny w zakresie matematyki
artur.smaga@wcies.edu.pl, tel. 885 523 863
dyżur: wtorek, godz. 17.00-18.00

Dorota Swędzikowska
doradczyni metodyczna w zakresie matematyki
dorota.swedzikowska@wcies.edu.pl  tel. 885 845 594
dyżur: czwartek, godz. 14.00-15.00

Marta Czerniak-Czyżniak
doradczyni metodyczna w zakresie geografii
marta.czerniak.czyzniak@wcies.edu.pl, 885 845 578
dyżur: poniedziałek, godz. 16.00-17.00

Magdalena Zawiła-Niedźwiecka
doradczyni metodyczna w zakresie geografii
magdalena.zawila@wcies.edu.pl, tel. 885 845 587
dyżur: wtorek, godz. 16.00-17.00

Elżbieta Zalewska
doradczyni metodyczna w zakresie biologii
elzbieta.zalewska@wcies.edu.pl, tel. 723 248 585
dyżur: czwartek, godz. 16.00-17.00

Ewa Sołowiej-Mędrzak
doradczyni metodyczna w zakresie fizyki i chemii
ewa.solowiej.medrzak@wcies.edu.pl, tel. 723 248 775
dyżur: wtorek, godz. 17.00-18.00

Liderka – Beata Zuziak

Joanna Karpińska
doradczyni metodyczna w zakresie języka polskiego
joanna.karpinska@wcies.edu.pl, tel. 723 248 665
dyżur: środa, godz. 16.00-17.00

Joanna Wenek
doradczyni metodyczna w zakresie języka polskiego
joanna.wenek@wcies.edu.pl, tel. 604 582 317
dyżur: wtorek, godz. 15.00-16.00

Małgorzata Bazan
nauczycielka-konsultantka w zakresie języka polskiego
malgorzata.bazan@wcies.edu.pl, tel. 885 523 867
dyżur: wtorek, godz. 13.30-14.30, sala 114

Katarzyna Szczudlińska
nauczycielka-konsultantka w zakresie języka polskiego
katarzyna.szczudlinska@wcies.edu.pl, tel. 885 523 865
dyżur: wtorek, godz. 14.00-15.00, sala 114

Natalia Poniewierka
doradczyni metodyczna w zakresie historii i wos
natalia.poniewierka@wcies.edu.pl, tel. 885523869
dyżur: środa, godz.16.00-17.00, sala 114

Malwina Wierzchowska
doradczyni w zakresie wiedzy o społeczeństwie - nieobecna do 1.03.2023 r.

 

Katarzyna Jasińska
doradczyni metodyczna w zakresie plastyki
katarzyna.jasinska@wcies.edu.pl, tel. 885 845 590
dyżur: czwartek, godz. 17.00-18.00

Anna Parfenovich
doradczyni metodyczna w zakresie religii
anna.zielinska@wcies.edu.pl, tel. 885 531 741
dyżur: czwartek, godz. 15.00-16.00

Monika Jazownik 
doradczyni metodyczna w zakresie muzyki
monika.jazownik@wcies.edu.pl 

dyżur: wtorek, godz. 14.00-15.00

Liderka – Beata Przybysz

Beata Przybysz
doradczyni metodyczna w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa
beata.przybysz@wcies.edu.pl, tel. 723 248 805
dyżur: poniedziałek, godz. 17.00-18.00

Piotr Wróblewski
doradca metodyczna w zakresie wychowania fizycznego
piotr.wroblewski@wcies.edu.pl, tel. 723 248 639
dyżur: poniedziałek, godz. 17.00-18.00

Teresa Turkowska
doradczyni metodyczna w zakresie techniki
teresa.turkowska@wcies.edu.pl, tel. 723 248 700
dyżur: wtorek, godz. 17.00-18.00

Lider – Robert Klimek

Robert Klimek
główny specjalista ds. szkoleń cyfrowych
robert.klimek@wcies.edu.pl, tel. 723 248 364
dyżur: wtorek, godz. 14.00-16.00

Zbigniew Cybulski
główny specjalista ds. szkoleń cyfrowych
zbigniew.cybulski@wcies.edu.pl, tel. 723 248 372
dyżur: poniedziałek, godz. 14.00-16.00

Agnieszka Gałajda
główna specjalistka ds. szkoleń cyfrowych
agnieszka.galajda@wcies.edu.pl, tel. 723 248 305
dyżur: czwartek, godz. 14.00-16.00

Urszula Dzwonowska
doradczyni metodyczna w zakresie informatyki
urszula.dzwonowska@wcies.edu.pl, tel. 723 245 234

Sylwia Grzegorzewska
główna specjalistka ds. projektów edukacyjnych 
sgrzegorzewska@eduwarszawa.pl, tel. 885 531 740

Kierowniczka – Beata Walkiewicz

Ewa Antoszkiewicz
doradczyni metodyczna w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego 
ewa.antoszkiewicz@wcies.edu.pl, tel. 885 845 585
dyżur: czwartek, godz. 10.00-11.00 

Agnieszka Kowalczyk
doradczyni metodyczna w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
agnieszka.kowalczyk@wcies.edu.pl, tel. 885 523 871
dyżur: wtorek, godz. 12.30-13.30

Zofia Komorowska
doradczyni metodyczna w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
zofia.komorowska@wcies.edu.pl, tel. 885 845 595
dyżur: wtorek, godz. 16.00-17.00

Urszula Klimkowicz
doradczyni metodyczna w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
urszula.klimkowicz@wcies.edu.pl, tel. 885 531 744
dyżur: środa, godz. 16.00-17.00

Anna Podgórska
doradczyni metodyczna w zakresie pomocy psychologicznej
anna.podgorska@wcies.edu.pl, tel. 723 248 828
dyżur: poniedziałek, godz. 17.00-18.00

Agata Samoraj
doradczyni metodyczna w zakresie kształcenia specjalnego
agata.samoraj@wcies.edu.pl, tel. 885 523 868
dyżur: poniedziałek, godz. 13.00-14.00

Aneta Sokołowska
doradczyni metodyczna w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
aneta.sokolowska@wcies.edu.pl, tel. 885 531 748
dyżur: środa, godz. 8.30-9.30

Elżbieta Tołwińska-Królikowska
specjalistka
elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl, tel. 723 245 228

Beata Walkiewicz
główna specjalistka
beata.walkiewicz@wcies.edu.pl, tel. 723 245 215

Agnieszka Wardak
doradczyni metodyczna w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
agnieszka.wardak@wcies.edu.pl, tel. 885 845 584
dyżur: czwartek, godz. 16.00-17.00

Anna Zych
doradczyni metodyczna w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
anna.zych@wcies.edu.pl, tel. 885 845 588
dyżur: poniedziałek, godz. 12.00-13.00

Kierowniczka – Izabela Witczak

Małgorzata Wysokińska
doradczyni metodyczna w zakresi języka polskiego jako obcego
malgorzata.wysokinska@wcies.edu.pl, tel. 723 248 621
dyżur: poniedziałek 16.00-17.00

Izabela Witczak
głowna specjalistka 
izabela.witczak@wcies.edu.pl, tel. 723 245 227

Oleksandr Pustovyi
konsultant ds. edukacji uczniów z doświadczeniem migracji |Консультант з питань освіти учнів з міграційним досвідом

oleksandr.pustovyi@wcies.edu.pl; tel: 885 531 741

Beata Łuba-Krolik
główna specjalistka 
beata.luba@wcies.edu.pl, tel. 723 245 226

Kierowniczka – Teresa Prochowska

Ewa Borgosz
główna specjalistka 
ewa.borgosz@wcies.edu.pl, tel. 607 313 449

Krystyna Marczewska
główna specjalistka 
krystyna.marczewska@wcies.edu.pl, tel. 723 245 224

Teresa Prochowska
główna specjalistka 
teresa.prochowska@wcies.edu.pl, tel. 723 243 803

Kierwoniczka – Izabela Podsiadło-Dacewicz

Agnieszka Kozakoszczak
agnieszka.kozakoszczak@sppc.wcies.edu.pl, tel. 723 248 857

Izabela Podsiadło-Dacewicz
główna specjalistka
izabela.dacewicz@wcies.edu.pl, tel. 723 245 220

Joanna Szeluga
joanna.szeluga@sppc.wcies.edu.pl, tel. 723 245 236

Małgorzata Winiarek-Kołucka
m.winiarek@sppc.wcies.edu.pl, tel. 723 248 854

Agnieszka Zarzycka
agnieszka.zarzycka@sppc.wcies.edu.pl, tel. 723 248 856

Aleksandra Ośko

aleksandra.ośko@sppc.wcies.edu.pl, tel. 723 248 858

Kierowniczka – Małgorzata Zasuńska

Irena Grabarczyk
specjalistka
irena.grabarczyk@wcies.edu.pl, tel. 723 248 584

Julia Koszewska
specjalistka
nieobecna

Dorota Jabłońska
doradczyni metodyczna w zakresie języka angielskiego
dorota.jablonska@wcies.edu.pl, tel. 885 845 579
dyżur: czwartek, godz. 15.00-16.00

Ewa Rysińska
doradczyni metodyczna w zakresie języka angielskiego
ewa.rysinska@wcies.edu.pl, tel. 723 248 803
dyżur: środa, godz. 14.00-15.00

Sylwia Szeliga
głowna specjalistka
sylwia.szeliga@wcies.edu.pl 

Małgorzata Zasuńska
główna specjalistka
malgorzata.zasunska@wcies.edu.pl, tel. 723 245 223

Kierowniczka – Beata Grzelak

Anna Borowska
doradczyni zawodowa
anna.borowska@wcies.edu.pl, tel. 723 248 534

Monika Frąckowiak
doradczyni zawodowa
monika.frackowiak@wcies.edu.pl, tel. 723 248 517

Beata Grzelak
nauczycielka-konsultantka
beata.grzelak@wcies.edu.pl, tel. 723 245 219

Anna Konkel-Zając
doradczyni zawodowa
anna.konkel-zajac@wcies.edu.pl, tel. 723 248 443

Katarzyna Mroczek-Ungier 
doradczyni zawodowa
katarzyna.mroczek-ungier@wcies.edu.pl, tel. 723 248 484

Aneta Nowakowska
doradczyni zawodowa
aneta.nowakowska@wcies.edu.pl, tel. 723 248 493

Grażyna Pawłowska
doradczyni zawodowa
grazyna.pawlowska@wcies.edu.pl, tel. 723 248 494

Małgorzata Rosak
doradczyni zawodowa
malgorzata.rosak@wcies.edu.pl, tel. 723 248 500