Young Learners Resource Center Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego – Young Learners Resource Center rozpoczęło działalność w listopadzie 2006 roku jako pierwsza tego typu placówka w Polsce. Powstanie Centrum jest efektem współpracy Urzędu m.st. Warszawy i Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce. YLRC w Warszawie działa w ramach organizacyjnych WCIES – Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

.