Amgen Teach

Projekt realizowany w latach: 2012-2021

Główne cele projektu:

  • poszerzenie i pogłębienie wiedzy uczestników projektu o IBSE zarówno
    w teorii jak i praktyce;
  • wskazanie na możliwości zastosowania IBSE w realizacji podstawy programowej biologii, chemii i przyrody;
  • zachęcenie nauczycieli do implementowania metody IBSE do praktyki szkolnej

Tematyką szkoleń było zastosowanie IBSE, nauczania przez dociekanie w praktyce szkolnej, planowanie i przeprowadzanie eksperymentów w małej i dużej skali oraz propozycje interdyscyplinarnych zajęć terenowych dla uczniów.

Zajęcia poprowadzili pracownicy dydaktyczno-naukowi Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu oraz doradcy metodyczni WCIES.

Organizatorzy – Partnerzy

Amgen Foundation

European Schoolnet

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Publikacje

Eco Friendly

Jakby CO2

Paleta natury