Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Dowiedz się więcej

Doradztwo metodyczne Doradcy, oferta i zapisy
Centrum Zasobów YLRC(otwiera się w nowej karcie) Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego.
Wspomaganie Warszawski Model Wspomagania
Pracownia Przyrodnicza Wsparcie nauczycielskich pracowni przyrodniczych
Akademia Dyrektora Wsparcie dyrektora
Akademia Wychowawcy Wsparcie wychowawcy
Pomoc p-p Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Publikacje WCIES Zbiór materiałów własnych
Dzieci cudzoziemskie Wsparcie dzieci cudzoziemskich
Eduwarszawa.pl Platforma edukacyjna Office365
Współpraca Projekty międzynarodowe i UE
Doradztwo zawodowe Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego
Dla uzdolnionych Wspieranie uzdolnionych

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • MAJ
  10

  Ogłoszenie w sprawie powołania jury konkursu Ekoliga II

  Dyrektorka Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń na podstawie Regulaminu Konkursu "Warszawska Ekoliga II. Odpady niebezpieczne - ograniczamy zagrożenia" powołała jury.

 • KWI
  24

  Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego we WCIES

  Na stanowisku doradcy metodycznego może być zatrudniony nauczyciel posiadający: kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia określone w § 3.1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.2020.1289 ze zm.); stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego; co najmniej dobrą ocenę pracy; umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej; udokumentowane osiągnięcia zawodowe; kompetencje interpersonalne, społeczne, komunikacyjne. Szukamy nauczycieli następujących przedmiotów: biologia ( szkoła ponadpodstawowa) – 1 osoba biologia (szkoła podstawowa) – 1 osoba chemia (szkoła podstawowa) – 1 osoba fizyka (szkoła podstawowa) – 1 osoba fizyka (szkoła ponadpodstawowa) – 1 osoba historia (szkoła podstawowa) – 1 osoba historia i teraźniejszość – 1 osoba język angielski (szkoła ponadpodstawowa) – 2 osoby język angielski ( szkoła podstawowa) – 1 osoba język niemiecki ( wszystkie etapy) – 1 osoba języki romańskie ( wszystkie etapy) – 1 osoba język polski (szkoła podstawowa) – 2 osoby język rosyjski ( wszystkie etapy) – 1 osoba biznes i zarządzanie – 1 osoba oligofrenopedagog – 1 osoba przedmioty ekonomiczne – 1 osoba przedmioty zawodowe/doradztwo zawodowe – 4 osoby wychowanie do życia w rodzinie (wszystkie etapy) – 1 osoba wychowanie fizyczne (szkoła ponadpodstawowa) – 1 osoba matematyka (szkoła ponadpodstawowa) – 1 osoba matematyka (szkoła podstawowa) – 1 osoba muzyka (szkoła podstawowa) – 1 osoba wychowanie przedszkolne – 2 osoby terapeuta pedagogiczny – 1 osoba psycholog – 1 osoba pedagog – 1 osoba pedagog specjalny – 2 osoby pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – 2 osoby edukacja wczesnoszkolna – 2 osoby geografia (szkoła podstawowa) – 1 osoba Dokumenty należy przesłać pocztą do dnia 31 maja 2023 roku (decyduje data wpływu). Pełna treść ogłoszenia – na stronie MKO. Dokumenty należy pobrać ze strony mko.waw.pl

 • KWI
  12

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko główny specjalista/główna specjalistka ds. zamówień publicznych

  Ogłoszenie o naborze nr 4/2023 dyrektora Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń z dnia 26 stycznia 2023 roku.

 • GRU
  29

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych

  Ogłoszenie o naborze nr 12/2022 dyrektora WCIES z dnia 29 grudnia 2022 r. na stanowisko głównego specjalisty ds. koordynacji Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych

 • MAR
  01

  Bank Ofert Pracy i Rezerw Kadrowych | oferty dla nauczycieli (i osób niebędących nauczycielami) znających język ukraiński

  Szanowni Państwo Dyrektorzy, przypominamy o możliwości wykorzystania Banku Rezerw Kadrowych działającego przy stronie WCIES do pozyskiwania nauczycieli lub osób niebędących nauczycielami, znających język ukraiński.