null

Zrealizowane projekty

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ASTTI – AMGEN

Projekt realizowany w latach 2012-2013. 

Projekt IBSE for Life Science Teacher Training, przygotowany przez Amgen Foundation i European Schoolnet.

Główny cel projektu to rozpropagowanie wiedzy o metodzie IBSE czyli Inquiry Based Science Education (nauczanie przez badanie w przedmiotach przyrodniczych).

Więcej informacji


COMENIUS REGIO

ELIC – Enhancing Language and Intercultural Competences 2012-2014

Doskonalenie kompetencji językowych i międzykulturowych w szkole

Szczegółowe informacje o projekcie


HUMAN RIGHT

Wychowanie w szkole w poszanowaniu praw człowieka i zasady równego traktowania

Szczegółowe informacje o projekcie

W ramach projektu opracowane zostały następujące publikacje:

1. Jak zorganizować efektywną kampanię społeczną w szkole? Poradnik dla młodzieży – poradnik zawiera wskazówki dotyczące organizacji kampanii społecznej w szkole. Przedstawia poszczególne etapy jej tworzenia, które z powodzeniem młodzież może zastosować podczas realizacji dowolnego projektu edukacyjnego. Zawiera on również metody i narzędzia efektywnej pracy w grupie nad własnym przedsięwzięciem: od podziału ról, poprzez przygotowanie planu pracy do prezentacji cech dobrego lidera. W poradniku znalazły się również przykłady dobrych praktyk, które stanowią kampanie społeczne zorganizowane przez młodzież ze szkół partnerskich w Warszawie i Cardiff.

Poradnik dla młodzieży 

2. Metody i narzędzia aktywizacji młodzieży na przykładzie organizacji kampanii społecznej w ramach projektu „Wychowanie w szkole w poszanowaniu praw człowieka i zasady równego traktowania".

Poradnik dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – poradnik zawiera gotowe scenariusze zajęć do wykorzystania podczas pracy z młodzieżą. Scenariusze mają na celu przedstawienie definicji i założeń kampanii społecznej oraz metod i narzędzi jej organizacji w szkole. W publikacji znajdują się również wskazówki, w jaki sposób koordynować pracę grupy młodzieży pracującej nad własnym przedsięwzięciem. Druga część poradnika prezentuje sposób przeprowadzania warsztatów dla młodzieży wykorzystujących metodę kreatywnego pisania tekstów, tzw. metodę Loesje. Metoda ta stymuluje twórcze i krytyczne myślenie, rozwija umiejętność pracy w grupie, uczy dyskusji na tematy interesujące daną grupę w sposób angażujący uczestników na każdym etapie pracy. W poradniku przedstawiono również przykłady dobrych praktyk, w których nauczyciele ze szkół partnerskich z Warszawy i Cardiff opisują pracę młodzieży przy organizacji kampanii społecznych związanych z tematyką projektu.

Poradnik dla nauczycieli 

3. Edukacja o prawach człowieka. Przewodnik dobrych praktyk dla nauczycieli – publikacja zawiera zarówno część teoretyczną prezentującą definicje i katalog podstawowych praw człowieka, jak i cześć praktyczną, w której nauczyciele znajdą przykładowe scenariusze lekcji. W publikacji znajdują się również propozycje metod i narzędzi w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej, które mogą pomóc nauczycielom np. przy identyfikacji problemów wychowawczych, takich jak przemoc w szkole. Dodatkowo autorzy publikacji przedstawili szczegółowy raport z badania na temat wiedzy młodzieży w zakresie praw człowieka i zasady równego traktowania przeprowadzonego w szkołach partnerskich w trakcie realizacji projektu.

Edukacja o prawach człowieka 


CAERDYDD-WARSAW

Caerdydd-Warsaw Integracja Project 2009-2011

Więcej informacji


ERASMUS +

Projekt pt. Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa – Berlin

Czas realizacji: wrzesień 2016 r. – czerwiec 2018 r.

Szczegółowe informacje o projekcie 


POWER VET

POWER VET „ELAN PL European Local Authority Network  Wizja Europejskiej Współpracy”

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zrealizowało Projekt ELAN PL European Local Authority Network - Wizja Europejskiej Współpracy o numerze 2016-1-PL01-KA102-024735 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”  ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe w latach 2016-2018.

Więcej informacji