null

I Warszawskie Konkurs „Złap zawód” – zagraj i wygraj

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Wejście do bramy Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
Autor: WCIES

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego działające w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zapraszają uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych do udziału w Konkursie „Złap Zawód”. Tematyka konkursu dotyczy 25 zawodów, w których kształcą warszawskie szkoły zawodowe.

Cele Konkursu:

 1. rozwijanie zainteresowania uczniów kształceniem zawodowym i podejmowaniem decyzji edukacyjno-zawodowych zgodnie ze swoimi predyspozycjami;

 2. promowanie wiedzy o zawodach oraz zachęcanie uczniów do aktywnego konstruowania własnej kariery zawodowej;

 3. motywowanie uczniów do aktywnego pozyskiwania wiedzy na temat zawodów, w których kształcą warszawskie szkoły;

 4. aktywizowanie młodzieży w zakresie rozwijania wiedzy na temat rynku pracy;

zwiększenie świadomości uczniów w zakresie doradztwa zawodowego i promocji zawodów technicznych poprzez zastosowanie mechanizmu rywalizacji i gry terenowej.


Kto może wziąć udział w Konkursie?

Konkurs jest skierowany do uczniów klas VI, VII oraz VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa.


Jak grać?

 • Klasowa rywalizacja w Konkursie „Złap zawód” polega na zbieraniu punktów w aplikacji Yoniee tzw. YonieeBalli związanych z zawodami i rynkiem pracy.

 • Aplikacja na smartfony pn. Yonnie umożliwi uczniom zbieranie tzw. YonieeBalli na terenie całej Warszawy, jednak przede wszystkim w okolicy szkół podstawowych.
 • Na wirtualnej mapie Warszawy umieszczone zostaną YonieeBalle w kolorach warszawskiej flagi (tj. żółto-czerwone kulki).
 • Każdy uczeń będzie mógł wziąć udział w grze po zapisaniu się na stronie zlapzawod.pl i pobraniu aplikacji Yoniee (podczas zapisu konieczne będzie wybranie właściwej szkoły i klasy oraz podanie numeru telefonu).
 • Wszystkie YonieeBalle zebrane przez uczniów danej klasy będą sumowane i pozwolą na ustalenie listy rankingowej klas biorących udział w konkursie.
 • W ramach całej gry uczniowie mają możliwość odnalezienia i otworzenia 125 YonieeBalli oraz rozwiązania 25 quizów związanych tematycznie z rynkiem pracy.
 • W grze przewidziane są 2 rodzaje treści, za które będzie można otrzymać punkty sumowane do rankingu klas:
  • każdorazowe obejrzenie krótkiego wideo, tematycznie związanego z zawodami - 50 pkt;
  • rozwiązanie quizu - 75 pkt.
 • Udział w konkursie uczniów niepełnoletnich może odbywać się tylko za zgodą rodziców.
 • Rejestracja i udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz potwierdzeniem znajomości informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Ważne terminy:

 Konkurs trwa od 18 maja 2023 r. do 14 czerwca 2023 r.

Podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród dla klas, które zebrały największą liczbę punktów odbędzie się 21 czerwca 2023 r. w formie i miejscu podanym przez Organizatorów Konkursu na stronie https://um.warszawa.pl/waw/wcies

Grafika przedstawia trzy młode osoby, które uśmiechają się i pokazują kciuki uniesione do góry. Obok nich znajdują się trzy ekrany telefonów komórkowych z grafiką gry oraz napis Złap zawód w Yoniee. Zapisz się na stronie zlapzaod.pl, zbieraj punkty, walcz razem ze znajomymi o super nagrody dla waszej klasy. Przygoda trwa do 14 czerwca 2023 r. UWAGA warunkiem zaliczenia twoich punktów jest zapis prze link ze stronyzlapzawod.pl

Właścicielem aplikacji wykorzystywanej do prowadzenia gry jest firma YONIEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie przy ulicy Cieszyńskiej 30-015 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000936594, NIP: 9452250556, REGON: 0000936594 (,,Yoniee”)

Załączniki: