null

Punkt kontaktowy oraz Zespół ds. nauczania dzieci cudzoziemskich

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Nauczyciel i uczniowie podczas lekcji.

We WCIES działa Punkt kontaktowy oraz Zespół ds. nauczania dzieci cudzoziemskich. Celem Punktu i Zespołu jest pomoc nauczycielom i dyrektorom szkół, w których uczą się dzieci cudzoziemskie, w tym dzieci uchodźców, imigrantów, jak też reemigrujące dzieci polskie.

Oferta szkoleń została przygotowana z myślą o wszystkich etapach edukacyjnych. Adresowana jest do dyrektorów placówek edukacyjnych, nauczycieli języka polskiego jako obcego, pedagogów, psychologów i nauczycieli poszczególnych przedmiotów (religia, etyka, filozofia, w-f, świetlica, edukacja wczesnoszkolna).

Tematyka szkoleń została dostosowana do potrzeb uczniów z doświadczeniem migracyjnym, zespołów wielokulturowych i kadry pedagogicznej. Wiąże się z obszarami takimi jak: adaptacja w polskiej szkole, nauka języka polskiego jako obcego, specyfika różnych kultur, metody pracy z uczniem cudzoziemskim, modele systemu wsparcia obcokrajowców, metody integrujące zespół klasowy, wprowadzanie w świat wartości, interferencja językowa, zapobieganie dyskryminacji i agresji, zalety różnorodności kulturowej, kształcenie postaw otwartości i szacunku, nauczanie językowe uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zapraszamy warszawskich nauczycieli i dyrektorów szkół mających potrzebę podniesienia kompetencji w dziedzinie pracy z uczniami cudzoziemskimi oraz tych, którzy napotykają problemy z tym związane we własnych szkołach, do kontaktów z pracownikami WCIES pracującymi w Punkcie kontaktowym i doradcami metodycznymi pracującymi w Zespole ds. nauczania dzieci cudzoziemskich.

Punkt Kontaktowy ds. nauczania dzieci cudzoziemskich we WCIES:

Koordynatorka – Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl , tel. 22 628 67 64 | wewnętrzny – 17

Zespół ds. nauczania dzieci cudzoziemskich i reemigrantów w warszawskich szkołach we WCIES:

Monika Kociszewska – Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, aspekty administracyjno-prawne

Hanna Jusis – doradztwo zawodowe

Anna Kędzierska – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Izabela Witczak – doskonalenie nauczycieli w obszarze pracy z dzieckiem z doświadczeniem migracji, koordynatorka Punktu Kontaktowego ds. nauczania dzieci cudzoziemskich we WCIES

Małgorzata Wysokińska – nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego

Małgorzata Zasuńska – edukacja włączająca dziecko z doświadczeniem migracji, współpraca międzynarodowa


Doradczyni metodyczna w zakresie języka polskiego jako obcego Małgorzata Wysokińska udziela konsultacji indywidualnych, grupowych, prowadzi szkolenia rad pedagogicznych, zajęcia warsztatowe. (dyżur i kontakt)


Konsultant ds. edukacji uczniów z doświadczeniem migracji

Konsultant ds. edukacji uczniów z doświadczeniem migracji

Oleksandr Pustovyi udziela konsultacji indywidualnych, grupowych oraz prowadzi spotkania seminaryjno-informacyjne, szkolenia rad pedagogicznych, zespołów przedmiotowych, zespołów zadaniowych (nt. integracji uczniów z doświadczeniem migracyjnym, przystosowania i metod pracy; różnic systemów edukacji szkolnej Polski a Ukrainy, rzutujących na proces edukacyjny).
Wsparcia udziela nauczycielom uczącym dzieci z Ukrainyrodzicom oraz dzieciom/młodzieży z Ukrainy przebywającym w Warszawie.

Szczegółowe informacje i zapisy: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/rady

Dyżur stacjonarny raz w miesiącu, w wybrane poniedziałki w godz. 15:15 – 17:30,  z możliwością bezpośredniego spotkania we WCIES lub kontaktu online, telefonicznego/mailowego (oleksandr.pustovyi@wcies.edu.pl, tel: 885 531 741)
Dni spotkań/kontaktu:  26 lutego, 25 marca, 22 kwietnia, 27 maja, 10 czerwca 2024 roku.

Консультант з питань освіти учнів з досвідом міграції

Олександр Пустовий проводить індивідуальні і групові консультації, а також семінари та інформаційні зустрічі, тренінги для педагогічних рад, групах вчителів-предметників, шкільних робочих груп (з питань інтеграції учнів з міграційним досвідом, їх адаптації та методів роботи з ними; на тему відмінностей між польською та українською системами шкільної освіти, що впливають на навчальний процес).
Надає підтримку вчителям, які навчають дітей з України, батькам та дітям і шкільній молоді з України, які перебувають у Варшаві.
Детальна інформація та реєстрація на тренінги та семінари: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/rady.
Стаціонарні чергування відбувається один раз на місяць, у визначені понеділки з 15:15 до 17:30, з можливістю особистої зустрічі у приміщенні WCIES (вул. Stara 4) або онлайн-зустрічей, консультацій за телефоном, на електронну пошту (oleksandr.pustovyi@wcies.edu.pl, тел.: 885 531 741).
Дні чергуванння:  26.02, 25.03, 22.04, 27.05, 10.06 2024.


Materiały dydaktyczne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej -

Zintegrowana Platforma Edukacyjna (zpe.gov.pl)

 

Załączniki: