null

Punkt kontaktowy oraz Zespół ds. nauczania dzieci cudzoziemskich

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Nauczyciel i uczniowie podczas lekcji.

We WCIES działa Punkt kontaktowy oraz Zespół ds. nauczania dzieci cudzoziemskich. Celem Punktu i Zespołu jest pomoc nauczycielom i dyrektorom szkół, w których uczą się dzieci cudzoziemskie, w tym dzieci uchodźców, imigrantów, jak też reemigrujące dzieci polskie.

Oferta szkoleń została przygotowana z myślą o wszystkich etapach edukacyjnych. Adresowana jest do dyrektorów placówek edukacyjnych, nauczycieli języka polskiego jako obcego, pedagogów, psychologów i nauczycieli poszczególnych przedmiotów (religia, etyka, filozofia, w-f, świetlica, edukacja wczesnoszkolna).

Tematyka szkoleń została dostosowana do potrzeb uczniów z doświadczeniem migracyjnym, zespołów wielokulturowych i kadry pedagogicznej. Wiąże się z obszarami takimi jak: adaptacja w polskiej szkole, nauka języka polskiego jako obcego, specyfika różnych kultur, metody pracy z uczniem cudzoziemskim, modele systemu wsparcia obcokrajowców, metody integrujące zespół klasowy, wprowadzanie w świat wartości, interferencja językowa, zapobieganie dyskryminacji i agresji, zalety różnorodności kulturowej, kształcenie postaw otwartości i szacunku, nauczanie językowe uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zapraszamy warszawskich nauczycieli i dyrektorów szkół mających potrzebę podniesienia kompetencji w dziedzinie pracy z uczniami cudzoziemskimi oraz tych, którzy napotykają problemy z tym związane we własnych szkołach, do kontaktów z pracownikami WCIES obsługującymi Punkt kontaktowy i doradcami metodycznymi pracującymi w Zespole ds. nauczania dzieci cudzoziemskich.

Punkt Kontaktowy ds. nauczania dzieci cudzoziemskich we WCIES:

Koordynatorka Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl , tel. 22 628 67 64 | wewnętrzny 17

Zespół ds. nauczania dzieci cudzoziemskich i reemigrantów w warszawskich szkołach we WCIES:

Katarzyna Cuber Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, aspekty administracyjno-prawne

Anna Jaworska doradztwo zawodowe

Anna Podgórska wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Izabela Witczak doskonalenie nauczycieli w obszarze pracy z dzieckiem z doświadczeniem migracji, koordynatorka Punktu Kontaktowego ds. nauczania dzieci cudzoziemskich we WCIES

Małgorzata Wysokińska nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego, konsultantka ds. wsparcia ucznia cudzoziemskiego

Małgorzata Zasuńska  edukacja włączająca dziecko z doświadczeniem migracji, współpraca międzynarodowa

Konsultantka ds. wsparcia ucznia cudzoziemskiego

Małgorzata Wysokińska (malgorzata.wysokinska@wcies.edu.pl) udziela konsultacji indywidualnych, grupowych, prowadzi szkolenia rad pedagogicznych, zajęcia warsztatowe.

Załączniki: