null

Punkt kontaktowy oraz Zespół ds. nauczania dzieci cudzoziemskich

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Nauczyciel i uczniowie podczas lekcji.

We WCIES działa Punkt kontaktowy oraz Zespół ds. nauczania dzieci cudzoziemskich. Celem Punktu i Zespołu jest pomoc nauczycielom i dyrektorom szkół, w których uczą się dzieci cudzoziemskie, w tym dzieci uchodźców, imigrantów, jak też reemigrujące dzieci polskie.

Oferta szkoleń została przygotowana z myślą o wszystkich etapach edukacyjnych. Adresowana jest do dyrektorów placówek edukacyjnych, nauczycieli języka polskiego jako obcego, pedagogów, psychologów i nauczycieli poszczególnych przedmiotów (religia, etyka, filozofia, w-f, świetlica, edukacja wczesnoszkolna).

Tematyka szkoleń została dostosowana do potrzeb uczniów z doświadczeniem migracyjnym, zespołów wielokulturowych i kadry pedagogicznej. Wiąże się z obszarami takimi jak: adaptacja w polskiej szkole, nauka języka polskiego jako obcego, specyfika różnych kultur, metody pracy z uczniem cudzoziemskim, modele systemu wsparcia obcokrajowców, metody integrujące zespół klasowy, wprowadzanie w świat wartości, interferencja językowa, zapobieganie dyskryminacji i agresji, zalety różnorodności kulturowej, kształcenie postaw otwartości i szacunku, nauczanie językowe uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zapraszamy warszawskich nauczycieli i dyrektorów szkół mających potrzebę podniesienia kompetencji w dziedzinie pracy z uczniami cudzoziemskimi oraz tych, którzy napotykają problemy z tym związane we własnych szkołach, do kontaktów z pracownikami WCIES pracującymi w Punkcie kontaktowym i doradcami metodycznymi pracującymi w Zespole ds. nauczania dzieci cudzoziemskich.

Punkt Kontaktowy ds. nauczania dzieci cudzoziemskich we WCIES:

Koordynatorka Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl , tel. 22 628 67 64 | wewnętrzny 17

Zespół ds. nauczania dzieci cudzoziemskich i reemigrantów w warszawskich szkołach we WCIES:

Katarzyna Cuber Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, aspekty administracyjno-prawne

Hanna Szotek  doradztwo zawodowe

Anna Podgórska wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Izabela Witczak doskonalenie nauczycieli w obszarze pracy z dzieckiem z doświadczeniem migracji, koordynatorka Punktu Kontaktowego ds. nauczania dzieci cudzoziemskich we WCIES

Małgorzata Wysokińska nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego

Małgorzata Zasuńska  edukacja włączająca dziecko z doświadczeniem migracji, współpraca międzynarodowa


Doradczyni metodyczna w zakresie języka polskiego jako obcego Małgorzata Wysokińska udziela konsultacji indywidualnych, grupowych, prowadzi szkolenia rad pedagogicznych, zajęcia warsztatowe. (dyżur i kontakt)


Konsultant ds. edukacji uczniów z doświadczeniem migracji | Консультант з питань освіти учнів з міграційним досвідом  

Oleksandr Pustovyi udziela konsultacji indywidualnych, grupowych, prowadzi spotkania seminaryjno-informacyjne (na temat integracji uczniów z doświadczeniem migracyjnym, przystosowania i metod pracy; różnic systemów edukacji szkolnej Polski a Ukrainy, rzutujących na proces edukacyjny) dla nauczycieli i rodziców dzieci, młodzieży z Ukrainy przebywających w Warszawie.

Dyżur mailowy / telefoniczny (oleksandr.pustovyi@wcies.edu.pl; tel: 885 531 741) 
w godz. 16:00 - 18:00 

  • w poniedziałki -  28.03, 04.04, 25.04, 23.05, 30.05, 06.06, 20.06, 27.06 2022 r.
  • w czwartki - 21.04, 05.05, 12.05. 2022 r.


Dyżur stacjonarny  w siedzibie WCIES w drugi poniedziałek miesiąca  -  11.04, 09.05, 13.06. 2022 r.

(UKR)  Олександр Пустовий проводить індивідуальні та групові консультації, проводить семінари та інформаційні зустрічі (з питань інтеграції учнів з міграційним досвідом, адаптації та методів роботи з ними; відмінності у польській та українській системах шкільної освіти, що впливають на навчальний процес) для вчителів, батьків та дітей і учнівської молоді з України, які перебувають у Варшаві.

Чергові консультації за телефоном/електронною поштою (oleksandr.pustovyi@wcies.edu.pl; тел.: 885 531 741)
у годинах 16:00 - 18:00

  • по понеділках - 28.03, 04.04. 25.04, 23.05, 30.05, 06.06, 20.06, 27.06 2022 р.
  • по четвергах - 21.04, 05.05, 12.05 2022 р.

Стаціонарне чергування в офісі WCIES у другі понеділки місяця - 11.04, 09.05, 13.06 2022 р.

Załączniki: