null

WZMACNIANIE KOMPETENCJI KADR WSPOMAGAJĄCYCH PRACĘ WARSZAWSKICH SZKÓŁ I PLACÓWEK

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń  w latach 2018-2020 realizowało projekt „WZMACNIANIE KOMPETENCJI KADR WSPOMAGAJĄCYCH PRACĘ WARSZAWSKICH SZKÓŁ I PLACÓWEK” finansowany w ramach konkursu POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

WZMACNIANIE KOMPETENCJI KADR WSPOMAGAJĄCYCH PRACĘ WARSZAWSKICH SZKÓŁ I PLACÓWEK. projekt finansowany z Funduszy Europejskich

 

 

Celem projektu była poprawa funkcjonowania procesu wspomagania szkół w obszarach decydujących o przygotowaniu uczniów do funkcjonowania w życiu zawodowym i społecznym poprzez wzmocnienie kompetencji 70 doradców metodycznych, nauczycieli, specjalistów oraz trenerów współpracujących z instytucjami wspomagania do:

  • prowadzenia wspomagania szkół w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów,
  • moderowania współpracy i samokształcenia nauczycieli w tym zakresie,
  • specjalistycznego wsparcia rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w 70 szkołach.

Główni odbiorcy działań projektowych: doradcy metodyczni i nauczyciele konsultanci WCIES, aktywni nauczyciele.

Placówki uczestniczące w projekcie: 70 warszawskich szkół – podstawowych i ponadgimnazjalnych (publicznych i niepublicznych).

Na podstawie przeprowadzonej przez WCIES diagnozy wybrano pięć kompetencji kluczowych, w których rozwijaniu były wspomagane:

  • szkoły podstawowe

a/ Kompetencje matematyczno-przyrodnicze - w II etapie nauczania,

b/ Kompetencje komunikowania się w języku obcym - w II etapie nauczania,

c/ Kompetencje w zakresie wykorzystania Technologii Komunikacyjno-Informacyjnych  w procesie uczenia się/nauczania - w I i II etapie nauczania.

  • szkoły ponadgimnazjalne

d/ Umiejętność uczenia się poprzez eksperymentowanie i doświadczanie - w III etapie nauczania,

e/ Postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej - w III etapie nauczania.

Do wspomagania szkół w rozwijaniu tych kompetencji przygotowano 70 osób - doradców metodycznych i specjalistów WCIES, aktywnych nauczycieli przedmiotowych, trenerów. Przygotowanie polegało na ukończeniu 100-godzinnego szkolenia (70 h szkolenia stacjonarnego i 30 h szkolenia e-learningowego na platformie Moodle) prowadzonego dla pięciu grup – każda z nich była przygotowywana do rozwijania jednej z pięciu wybranych kompetencji kluczowych.

Każda z przeszkolonych osób wspomagała przez 7 miesięcy jedną warszawską szkołę w rozwijaniu wybranej przez nią kompetencji kluczowej. Proces ten przebiegał zgodnie z Warszawskim Modelem Wspomagania (wstępna diagnoza, planowanie wspomagania, realizacja wspomagania, ewaluacja procesu).

Osoby wspomagające szkoły były wspierane w tym procesie poprzez możliwość uzyskania indywidualnych konsultacji oraz poprzez uczestnictwo w jednej z pięciu sieci współpracy i samokształcenia prowadzonych na portalu www.doskonaleniewsieci.pl

Wysokość dotacji na realizacje projektu wynosiła:  292 190 pln zł, w tym środki UE: 253 914,43 pln zł, środki krajowe: 38 275,43 pln zł

Czas realizacji:  1 sierpnia 2018 - 29 lutego 2020 roku

Koordynatorka projektu: Elżbieta Tołwińska-Królikowska