null

Wsparcie psychologiczne i dobrostan uczniów z doświadczeniem migracji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Dwie dziewczynki siedzące przy stole i rysujące.

Warsztaty realizowane są w ramach cyklu  Wyzwania wielokulturowej szkoły, w trakcie którego uczestnicy zapoznają się  z najważniejszymi wyzwaniami związanymi z pracą w wielokulturowym środowisku szkolnym oraz nabywają umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi (cudzoziemskimi, polskimi z doświadczeniem życia w innym kręgu kulturowym lub i z rodzin migrujących) doświadczonymi migracją.

Zajęcia realizowane będą stacjonarnie, w siedzibie WCIES, 23 października 2021 r., w godz. 9-15. 

Adresatami szkolenia są  dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni ze wszystkich typów szkół pracujący z uczniami cudzoziemskimi, reemigrującymi. 

Podczas warsztatów nauczyciele będą mieli możliwość doskonalić swoje umiejętności w zakresie udzielania wsparcia psychologicznego i dbania o dobrostan uczniów z doświadczeniem migracji. Uczestnicy zajęć poznają proces adaptacji kulturowej oraz praktyczne rozwiązania z zakresu wsparcia psychologicznego i dbania o dobrostan psychiczny uczniów z doświadczeniem migracji.

Cykl stanowią pojedyncze spotkania, których treści skoncentrowane są wokół określonego obszaru – można więc uczestniczyć w pojedynczych zajęciach.  

Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Wsparcie-psychologiczne-i-dobrostan-uczniow-z-doswiadczeniem-migracji