null

Wsparcie dla szkół, w których uczą się dzieci i młodzież z Ukrainy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Dwie flagi, flaga narodowa Ukrainy i m.st. Warszawy eksponowane na ulicznej latarni.
Autor: Ewelina Lach

Zapraszamy do skorzystania ze szkoleń placówki, które mierzą się z wyzwaniami w pracy z uczniami ukraińskimi, zarówno w klasach regularnych jak i oddziałach przygotowawczych, poszukują praktycznych podpowiedzi, rozwiązań.
Zajęcia mogą być pomocne w pracy wychowawców, nauczycieli wspomagających i nauczycieli przedmiotowych, różnych poziomów edukacyjnych.

WCIES ma ofertę szkoleń rad pedagogicznych, zespołów przedmiotowych, zespołów zadaniowych skierowaną do szkół przyjmujących uczniów i uczennice z Ukrainy.

Szkolenia prowadzi pan Oleksandr Pustovyi  – konsultant ds. edukacji uczniów z doświadczeniem migracji we WCIES.

W trakcie szkoleń dowiecie się:

  • jak uwzględniając formalno-prawne wymogi oceniania z polskiego systemu edukacyjnego – oceniać uczniów cudzoziemskich,
  • jakie znaczenie w środowisku wielokulturowym ma integracja  - podpowiemy jak włączać uczniów z doświadczeniem migracyjnym do środowiska szkolnego,
  • jaka jest specyfika pracy, rola oraz zasady współpracy z asystentami międzykulturowymi oraz osobami pełniącymi funkcję pomocy nauczyciela dla uczniów z Ukrainy – wskażemy ich wartość/znaczenie jako wsparcie dla pracy szkoły/uczniów i rodziców ukraińskich,
  • jak zachęcać/motywować uczniów ukraińskich do nauki – wyjaśnimy, jaki wpływ na motywację uczniów ma bieżąca sytuacja edukacyjno-społeczna

Tematy rad szkoleniowych:

  • Ocenianie uczniów ukraińskich - teoria i praktyka szkolna
  • Integracja uczniów z doświadczeniem migracji w środowisku szkolnym. Ważne czynniki i niezbędne kroki.
  • Asystent międzykulturowy/nauczyciel wspomagający - wsparciem w pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniem cudzoziemskim
  • Integracja uczniów z doświadczeniem migracji w środowisku szkolnym. Ważne czynniki i niezbędne kroki
  • Sytuacja edukacyjno-społeczna uczniów z Ukrainy i jej wpływ na motywację do nauki.

Szczegółowe informacje i zapisy w systemie rekrutacyjnym WCIES  


Konsultant ds. edukacji uczniów z doświadczeniem migracji

Oleksandr Pustovyi udziela konsultacji indywidualnych, grupowych, prowadzi spotkania seminaryjno-informacyjne (na temat integracji uczniów z doświadczeniem migracyjnym, przystosowania i metod pracy; różnic systemów edukacji szkolnej Polski a Ukrainy, rzutujących na proces edukacyjny) dla nauczycieli i rodziców dzieci/młodzieży z Ukrainy przebywających w Warszawie.

Dyżur online, telefoniczny/mailowy (oleksandr.pustovyi@wcies.edu.pl; tel: 885 531 741) w poniedziałki w godz. 17:00 – 19:00.

Dyżur stacjonarny w siedzibie WCIES – 27 lutego, 27 marca, 24 kwietnia, 29 maja, 12 czerwca (godz.17:00 – 19:00)

Spotkanie stacjonarne we WCIES po wcześniejszym umówieniu.