null

Wprowadzenie do skutecznego wykorzystania gier w edukacji, II edycja

Drukuj otwiera się w nowej karcie

WCIES,  II edycja cyklu warsztatów online wspierających rozwój uczniowskich uzdolnień z wykorzystaniem gier, w godz. 16.00 – 19.00 

Do udziału w II edycji cyklu warsztatów zapraszamy nauczycieli zainteresowanych rozwojem osobistym w zakresie poszukiwania inspiracji do innowacyjnych działań, gotowych na modyfikację i wzbogacaniem własnego warsztatu pracy.

Celem zajęć jest  podniesienie kompetencji nauczycieli z zakresu wykorzystania gier w edukacji tzn. zdobycie wiedzy nt. klasyfikacji gier, ich cech i elementów składowych oraz potencjalnego zastosowania w pracy zawodowej. 

Cykl stanowią warsztaty, których treści skoncentrowane są wokół określonego obszaru - można więc uczestniczyć w pojedynczych spotkaniach.

Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach otrzymają link do spotkania w sieci.

Harmonogram poszczególnych zajęć :

Wprowadzenie do skutecznego wykorzystania gier w edukacji  -  19 stycznia 2021 r.

zapisy - https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Wprowadzenie-do-skutecznego-wykorzystania-gier-w-edukacji5584

Gry multimedialne  – 4 lutego 2021 r. (zapisy od 18.01.2021)

Gry planszowe  – 17 lutego 2021 r. (zapisy od 1.02.2021)

Gry przestrzenne – 4 marca 2021 r. (zapisy od 15.02.2021)

Gry symulacyjne –  17 marca 2021 r. (zapisy od 1.03.2021)