null

Start-up Jump - czyli inwestycja w przyszłość

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Stolica wspiera młodych warszawiaków w rozwoju przedsiębiorczych postaw!
29 października wystartowała kolejna, 7. Edycja Startup Jump - programu skierowanego do młodzieży stołecznych szkół, w ramach którego ma ona okazję porozmawiać z przedsiębiorcami i dowiedzieć się, jak zrealizować swój pomysł na biznes.

Dzięki Startup Jump uczennice i uczniowie z Warszawskich szkół ponadpodstawowych mogą rozwinąć kluczowe kompetencje na rynku pracy takie jak: przedsiębiorczość, kreatywność i innowacyjność. Projekt opiera się na 3 filarach działalności. Pierwszym są spotkania w inkubatorach, hubach przedsiębiorczości i co-workach, w których to młodzież spotyka się z praktykami biznesu oraz uczestniczy w warsztatach dotyczących rozwijania kompetencji przedsiębiorczych. Drugą część projektu stanowią spotkania online tzw. Przedsiębiorcze środy, odbywające się w godzinach 18.00-20.00, średnio raz w miesiącu. Na webinary zapraszani są kreatywni i innowacyjni start-upowcy, którzy w przystępnych słowach przybliżają młodzieży historie swojego biznesu. Ostatnim elementem Startup Jump są tzw. „Mistrzostwa Startup Jump”, czyli konkurs na stworzenie najlepszego biznesu wśród zaangażowanej młodzieży, za pomocą specjalnie przygotowanego programu symulacji biznesowych.