null

Warszawska Nagroda Wychowawcza im. Janusza Korczaka | cykl konsultacji zbiorowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logotyp Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Grafika przedstawia szary skrót WCIES, w którym litera C jest pomarańczowa i nawiązuje kształtem do syrenki

Serdecznie zapraszamy planujących ubieganie o Warszawską Nagrodę Wychowawczą im. Janusza Korczaka do udziału w cyklu konsultacji zbiorowych. Tematem wiodącym jest - Refleksje i inspiracje, jak być placówką edukacyjną wyróżniającą się w obszarze wychowania.

Część I – 27 marca  (zapisy w systemie zapisów na zajęcia WCIES)

Część II – 20 kwietnia  (zapisy w systemie rejestracji od 23 marca br.)

Część III – 23 maja  (zapisy w systemie rejestracji od 18 kwietnia br.)

Zapraszamy do udziału w całym cyklu lub w pojedynczych spotkaniach, wszystkich tych, którzy chcą i mają gotowość z refleksją pochylić się nad wychowawczymi oddziaływaniami szkoły/przedszkola/placówki oraz własnym warsztatem pracy.


Spotkanie kierujemy w szczególności do przedstawicieli placówek chcących aplikować o Warszawską Nagrodę Wychowawczą im. Janusza Korczaka. 

W trakcie  poszczególnych konsultacji będziemy poruszać obszary  ważne w wychowaniu i wymagane do opisania w ubieganiu się o Nagrodę. 

Nagrodą honorowane są co roku warszawskie placówki edukacyjne wyróżniające się jakością pracy wychowawczej i twórczym nawiązywaniem do pedagogiki korczakowskiej.
Na spotkaniu marcowym chcemy wspólnie z Państwem porozmawiać o ramach programu wychowawczego – szkolnego  i indywidualnego klasowego oraz o rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Spotkanie kwietniowe poświęcone będzie postawom nauczycielskim, profilaktyce dnia codziennego, inspiracjom - jak z dziećmi i młodzieżą rozmawiać na trudne tematy. Konsultacje majowe będą o podmiotowości uczniów i nauczycieli, o samorządności,
o rozwijaniu uzdolnień, o metodach J. Korczaka, które można wdrażać współcześnie.