null

Konsultacje online | Warszawska Nagroda Edukacyjna im. Marka Edelmana

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logotyp Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Grafika przedstawia szary skrót WCIES, w którym litera C jest pomarańczowa i nawiązuje kształtem do syrenki

Zapraszamy na konsultacje dla planujących ubieganie się o Warszawską Nagrodę Edukacyjną im. Marka Edelmana.

Mamy dla Was trzy terminy

1 termin | 12 lutego, 15.00 -  16.30 | link do spotkania 

2 termin | 20 lutego, 15.00 -  16.30 | link do spotkania

3 termin | 28 lutego, 15.00 -  16.30 | link do spotkania 


Organizatorem i fundatorem Nagrody jest m.st. Warszawa.

Nagrodę przyznaje Rada m.st. Warszawy.

Partnerem Nagrody jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Celem Nagrody jest promowanie pozytywnych wzorców społecznych, rozwijanie empatii i budowanie etyki życia społecznego. Nagroda ma zachęcać do kształtowania i promowania wśród młodych ludzi postawy otwartości, altruizmu, solidarności i niezgody na obojętność, ma przyczynić się do budowania więzi międzypokoleniowej i uwrażliwić młodych ludzi na zagrożenia wynikające z radykalizacji postaw i braku tolerancji.

Nagroda jest przyznawana corocznie szkołom i placówkom oświatowym szczególnie zasłużonym dla m.st. Warszawy w szerzeniu ideałów kluczowych w wychowaniu młodego pokolenia jego mieszkańców, za projekty edukacyjne rozpoczęte lub zakończone w ostatnich trzech latach szkolnych.

O Nagrodę ubiegać się mogą publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży oraz placówki wychowania pozaszkolnego i bursy działające na terenie m.st. Warszawy.

Dana szkoła lub placówka może zgłosić maksymalnie 3 projekty edukacyjne realizowane w wybranych obszarach.


O Nagrodę może ubiegać się szkoła lub placówka, która rozpoczęła lub zakończyła w ciągu ostatnich trzech lat szkolnych, również w trybie on-line:

  1. projekty dotyczące edukacji na rzecz praw człowieka, praw obywatelskich w kontekście historycznym, współczesnym;
  2. projekty dotyczące zapobiegania przejawom nienawiści, zbrodniom przeciwko ludzkości w kontekście historycznym i współczesnym;
  3. projekty dotyczące historii i kultury żydowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności warszawskiej;
  4. projekty dotyczące edukacji o Holokauście oraz upamiętniające rocznicę wybuchu powstania w Getcie Warszawskim;
  5. projekty popularyzujące osobę i dokonania Marka Edelmana.