null

Warszawska Nagroda Edukacyjna im. Marka Edelmana Rady m. st. Warszawy | spotkanie instruktażowo-informacyjne

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika przedstawia logotyp Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana, twarz młodego mężczyzny

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o przyznanie Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana zapraszamy w środę 4 października o godz. 15.00 na spotkanie instruktażowo-informacyjne, podczas którego zostaną omówione zasady przygotowania wniosku/formularza zgłoszeniowego, tak aby umożliwić szkołom i placówkom aplikującym o Nagrodę, spełnienie zarówno wymogów formalnych jak i merytorycznych.

Kilka słów o Nagrodzie:

Warszawska Nagroda Edukacyjna im. Marka Edelmana, została ustanowiona i jest przyznawana przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy, od grudnia 2019 r. Jej celem jest promowanie pozytywnych wzorców społecznych, rozwijanie empatii i budowanie etyki życia społecznego. Nagroda jest uhonorowaniem działań całej społeczności szkolnej za działania podejmowane w obszarach: edukacji na rzecz praw człowieka, zapobiegania przejawom nienawiści (z uwzględnieniem kontekstu historycznego), poznawania historii i kultury społeczności żydowskiej (ze szczególnym uwzględnieniem społeczności warszawskiej), edukacji o Holokauście oraz historii opozycji demokratycznej w Polsce po 1968 roku. Ubiegać się o nią mogą warszawskie publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży oraz placówki wychowania pozaszkolnego i bursy prowadzone przez Miasto Stołeczne Warszawę.

Link do zapisów: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Warszawska-Nagroda-Edukacyjna-im-Marka-Edelmana-Rady-mstWarszawy-spotkanie-instruktazowo-informacyjne