null

Gala Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. M. Edelmana | 27.04 | Zapraszamy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W imieniu Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy i Kapituły Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana – Pani Ewy Malinowskiej-Grupińskiej oraz Prezydent m.st. Warszawy – Pani Renaty Kaznowskiej, zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, wychowawców warszawskich placówek edukacyjnych do udziału w wydarzeniu będącym podsumowaniem oraz uhonorowaniem Laureatów trzech edycji Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana.

 

 

Celem wydarzenia jest prezentacja dobrych, nagrodzonych przez Kapitułę Nagrody, praktyk - czyli projektów, inicjatyw edukacyjnych realizowanych w ostatnich latach w warszawskich placówkach oświatowych, których tematyka była zgodna z założeniami Nagrody czyli dotyczyła: edukacji na rzecz praw człowieka, praw obywatelskich w kontekście historycznym, współczesnym; zapobiegania przejawom nienawiści, zbrodniom przeciwko ludzkości w kontekście historycznym i współczesnym; historii i kultury żydowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności warszawskiej; edukacji o Holokauście oraz upamiętnienia rocznicy wybuchu powstania w Getcie Warszawskim;  czy popularyzacji osoby i dokonań Marka Edelmana. Spotykając się z Państwem chcemy również  rozpowszechnić i promować ideę Nagrody.

W trakcie Gali przedstawimy Państwu placówki uhonorowane Nagrodą w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2019 (Gale Nagrody zrealizowano wówczas zdalnie z powodu pandemii) oraz w bieżącym roku szkolnym 2021/2022, rekomendując ich ciekawe działania projektowe. Mamy nadzieję, że tym samym zainspirujemy Państwa do realizacji wartościowych projektów, które pozwolą na  ubieganie się o Warszawską Nagrodę Edukacyjną im. Marka Edelmana w jej kolejnych edycjach.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt/zgłoszenie swojej obecności do wtorku 26 kwietnia br. na adres: brobakiewicz@um.warszawa.pl

Załączniki: