null

Wielokulturowość w szkole | szkolenia Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla nauczycieli na temat pracy z klasą wielokulturową, organizowanym przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM), agendę ONZ ds. migracji.
Szkolenie jest rekomendowane przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

Szkolenia będa realizowane we WCIES w godz. 9.00 – 17.00, w trzech terminach do wyboru:

  • gr I – 13 marca, 
  • gr II – 21 marca,
  • gr III – 28 marca.

Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w narzędzia przydatne w pracy w środowisku klasy wielokulturowej.

Oprócz aspektów psychologicznych związanych z doświadczeniem migracji, w ramach warsztatów omówione zostaną różnice w ukraińskim i polskim systemie edukacji.

Przedstawione zostaną też metody pracy z uczniem i rodzicem z Ukrainy oraz propozycje ćwiczeń integracyjnych.

Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów IOM. Pierwszy moduł spotkania będzie prowadzony przez psychologów, natomiast drugi przez nauczycieli/edukatorów pochodzenia ukraińskiego.

 Link do rejestracji online: https://forms.office.com/e/uwim7afz2A

Kontakt do organizatorów: Anna Petrów apetrow@iom.int

Załączniki: